Soutěž Diplomová práce roku 2012 zná své vítěze

V pražském hotelu Diplomat se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Diplomová práce roku 2012, kterou organizuje ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací.

Soutěž Diplomová práce roku 2012 zná své vítěze


V pěti soutěžních kategoriích bylo přihlášeno dohromady 91 prací, z nichž odborná porota vybrala ty nejlepší. Celková částka určená na odměny pro oceněné soutěžící dosáhla 340 tisíc korun.

Finálové kolo soutěže, kde vybraní studenti před odbornou porotou složenou z vysokoškolských pedagogů a zástupců ICT firem obhajovali své práce, se uskutečnilo dnes odpoledne na akademické půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Vítězné práce byly následně vyhlášeny v rámci slavnostního večera v hotelu Diplomat, jehož se kromě oceněných studentů zúčastnili zástupci partnerů soutěže i řady dalších firem a organizací působících v oblasti ICT, představitelé akademické sféry a zástupci MŠMT a MPO. Úvodní slovo pronesli Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Jiří Jirka, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Jednotlivé kategorie soutěže a jejich vítězové:

Systémy pro podporu řízení vývoje software

Martin Kacvinský (Masarykova univerzita)

partnerem soutěžní kategorie je společnost Česká pošta

Flexibilní IT služby

David Vávra (FEL ČVUT)

partnerem soutěžní kategorie je společnost T-Systems

Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

Ondřej Mikšík (VUT Brno)

partnerem soutěžní kategorie je společnost AbraSoftware

Změny v přístupu pořizování a provozování ICT v podnicích a státní/veřejné správě

Kamil Řezáč (Masarykova univerzita)

partnerem soutěžní kategorie je společnost AutoCont

Využití cloud technologií v praxi, integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů

Štěpán Kozák (Masarykova univerzita)

partnerem soutěžní kategorie je společnost Telefónica

Odměna pro vítěze v každé z pěti kategorií činila 50 000 korun, 2. místo bylo ohodnoceno částkou 10 000 korun, 3. místo částkou 5 000 korun a soutěžící na 4. až 6. příčce získali 1 000 korun. Někteří ocenění studenti obdrželi také nabídku pracovní pozice ve společnosti, která je partnerem dané kategorie.

„Soutěž přinesla mnoho opravdu kvalitních a podnětných prací, jež mají reálnou šanci dospět k praktickému, případně i komerčnímu využití. Potěšitelné je, že roste schopnost sebeprezentace studentů, i když určité rezervy v tomto směru přetrvávají. ICT Unie touto soutěží významně přispívá k propojení čerstvých absolventů se světem podnikání. Děkuji firmám, které se staly partnery soutěže a jednotlivé kategorie finančně podpořily,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Nad letošním, již 7. ročníkem soutěže převzaly záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery jednotlivých soutěžních kategorií se staly společnosti Česká pošta, T-Systems, Abra  Software, AutoCont a Telefónica. Hlavním partnerem za studentskou obec je Česká studentská unie (ČeSU).

Další informace o soutěži najdete na www.diplomovaprace.cz


Úvodní foto: © Antonio Gravante - Fotolia.com
Komentáře