ICZ dodá komplexní bankovní systém České exportní bance

Zástupci společnost ICZ podepsali v průběhu května smlouvu na dodávku komplexního bankovního systému pro Českou exportní banku. ICZ tak bude moci v roli systémového integrátora zúročit své bohaté zkušenosti, které v minulosti získala realizací těch nejnáročnějších řešení v řadě oborů včetně financí.

ICZ dodá komplexní bankovní systém České exportní bance


V současné době probíhá rozsáhlá analýza potřeb bankovního systému České exportní banky s tím, že implementace bude zahájena na podzim letošního roku. Ukončení projektu a uvedení nového bankovního systému do provozu je naplánováno o rok později, na podzim roku 2010.

Pro sektor financí dokážeme nabídnout komplexní portfolio služeb s maximálním ohledem na potřeby zákazníka a informační bezpečnost. Při dodávce systému pro Českou exportní banku je třeba zvolit citlivý přístup při volbě technologií s ohledem na současné i budoucí potřeby banky i jejich klientů", říká Daniel Šťastný, obchodní ředitel ICZ pro segment finance. Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ k tomu dodává: "Rozvoj služeb v segmentu financí je středem našeho dlouhodobého zájmu a dodávka bankovního systému pro Českou exportní banku je pro nás strategickou zakázkou."

Člen představenstva České exportní banky a zároveň náměstek generálního ředitele odpovědný za úsek IT, platební styk a provoz Petr Goldmann k výběru partnera pro dodávku bankovního systému uvádí: „Chtěli jsme silného a stabilního partnera s řadou praktických zkušeností, který nám zaručí nejen nejvyšší kvalitu a bezpečnost celého systému, ale i plánovaný termín realizace. Od nového bankovního systému si slibujeme zejména efektivní a standardizované bankovní procesy s vysokou úrovní IT podpory, což povede ke zrychlení a dalšímu zkvalitnění služeb našim klientům, a v neposlední řadě rovněž posílení informační bezpečnosti."

 

Komentáře