ICZ uvádí produkt pro sledování a řízení výroby

Společnost ICZ pokračuje v rozšiřování své nabídky pro oblast výroby a podnikové logistiky. Novým přírůstkem do rodiny tvořené vlastními systémy WMS Osiris a ADC Promis je produkt německé společnosti MPDV Mikrolab MES Hydra spadající do kategorie výrobních informačních systémů - Manufacturing Execution Systems (MES).

ICZ uvádí produkt pro sledování a řízení výroby


Česká softwarová společnost ICZ podepsala partnerskou smlouvu s německou společností MPDV Mikrolab a získala tak oprávnění dodávat na český a slovenský trh produkt MES Hydra. Stávající portfolio řešení pro výrobní podniky se tímto krokem doplňuje o komplexní produkt z kategorie výrobních informačních systémů (Manufacturing Execution Systems - MES) splňující většinu požadavků, které jsou na aplikace tohoto typu kladeny (jako například sběr výrobních dat, sledování materiálového toku, dispečerské řízení výroby a její krátkodobé plánování, řízení kvality, řízení údržby, správa procesů, apod.). Nasazením systému MES Hydra se zvýší transparentnost výrobních a logistických procesů i jejich kvalita a efektivnost. Výroba tak může být řízena a vyhodnocována na základě přesných a spolehlivých dat získávaných v řadě případů přímo z technologického nebo logistického procesu, tedy bez negativního vlivu člověka.

Odborná veřejnost bude s produktem MES Hydra a se zkušenostmi z jeho nasazení v typických podmínkách seznámena na konferenci „Řešení pro efektivní výrobu a logistiku", která se bude konat 4.6.2009 v Hrotovicích (bližší podrobnosti na www.i.cz).

 

Komentáře