Infor o podnikovém softwaru na Inforum Praha 2009

Společnost Infor dnes v Břevnovském klášteře uspořádala každoroční uživatelskou konferenci Inforum Praha 2009. Na konferenci se setkali zákazníci, partneři a odborníci společnosti Infor.

Infor o podnikovém softwaru na Inforum Praha 2009


Společnost Infor dnes v Břevnovském klášteře uspořádala každoroční uživatelskou konferenci Inforum Praha 2009. Na konferenci se setkali zákazníci, partneři a odborníci společnosti Infor, kteří chtějí získat nové zkušenosti a maximalizovat hodnotu implementovaných řešení Infor. Účastníci konference měli možnost vyslechnout si nejrůznější vzdělávací přednášky, zákaznické případové studie a produktové informace. Konference se zúčastnil regionální top management Infor, především Wolfgang Kobek, viceprezident Infor Central & Eastern Europe, Dr. Thomas Jensen, ředitel divize Business Consulting, a Pavel Jelínek, ředitel divize Professional Services Infor v České republice.

Wolfgang Kobek konferenci Inforum Praha 2009 ve své přednášce „Infor, the big picture“ prezentoval strategii společnosti Infor a vývoj podnikového softwaru do budoucna. Dr. Thomas Jensen diskutoval vliv hlavních podnikových trendů na softwarový průmysl, včetně globalizace, mobility a spolupráce, a způsobu, jakým se bude podnikový software ubírat nadále. Jensen také hovořil o vývoji platformy Infor Open SOA a dal nahlédnout „pod pokličku“ hlavních inovací, které uživatelé mohou očekávat od společnosti Infor.

„Inforum Praha poskytuje ideální platformu pro interakci se zákazníky, partnery a odborníky společnosti Infor a pro diskusi o dramaticky náročnějších obchodních výzvách na globalizovaných trzích,“ řekla Angela Heindl-Schober, marketingová manažerka Infor pro střední a východní Evropu. „Na letošní  konferenci opět demonstrujeme, jak náš podnikový software pomáhá firmám všech velikostí zvyšovat produktivitu a zlepšovat obchodní výkonnost.“

Komentáře