Infor Flex: program pro vyšší softwarovou hodnotu

Společnost Infor představila program Infor Flex, klíčovou iniciativu v oblasti softwarové údržby nabízející zákazníkům jasnou, rychlou a nákladově efektivní cestu k začlenění nejnovějších produktových inovací Infor do jejich infrastruktur.

Infor Flex: program pro vyšší softwarovou hodnotu


Prostřednictvím balíčku, který obsahuje software, služby a financování, poskytuje Infor Flex způsob jak upgradovat existující produkty Infor či vyměnit existující řešení za adekvátní od společnosti Infor. Rozhodnutí upgradovat či vyměnit své řešení je plně v rukou zákazníků a závisí na jejich aktuálních obchodních potřebách. Infor Flex minimalizuje licenční a transakční náklady, přičemž nabízí významné přínosy, jako je například rychlá implementace s nižšími náklady a zvýhodněné poplatky za přidání dalších uživatelů, modulů a komplementárních řešení. Program Infor Flex je dostupný zákazníkům s platnými smlouvami v oblasti softwarové údržby (maintenance).

Infor Flex zjednodušuje zákazníkům přístup k funkcionalitám postaveným na inovativní servisně-orientované architektuře (SOA) prostřednictvím platformy Infor Open SOA; těmito funkcionalitami jsou například Infor MyDay a další nové aplikační komponenty připravené k uvedení letos a v dalších letech. V mnoha případech získají zákazníci funkcionality bez dodatečných poplatků jako součást jejich maintenance kontraktů. Díky tomu poskytne Infor Flex zákazníkům rychlou a efektivní cestu k výhodám produktových inovací s využitím produktových verzí postavených na platformě SOA.  Kombinací redukovaných nákladů a zrychlených implementačních služeb umožňuje Infor Flex se skokově dostat na novou úroveň obchodní flexibility a funkcionality za nižších nákladů a s menším rizikem, než za použití metody kompletní výměny systému nabízené konkurenčními dodavateli.

Společnost Infor rovněž ohlásila program Infor Financing, který po omezenou dobu nabídne zákazníkům Infor nulové navýšení při financování aplikační infrastruktury, jež tak mohou okamžitě zlepšit svou konkurenceschopnost s využitím softwaru dostupného za flexibilních a dosažitelných podmínek. Infor Financing je rovněž nyní dostupný jako součást programu Infor Flex.

Komentáře