Intel ISEF: začíná největší světová soutěž pro mladé vědce

Elita mladých českých vědců, kteří se rekrutují z nadějných studentů středních škol, se snaží zaujmout mezinárodní porotu na veletrhu vědy a techniky Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair), který se letos koná v americkém Renu. Intel ISEF je považován za jednu z nejprestižnějších vědeckých soutěží. Českou republiku bude reprezentovat šest projektů od devíti autorů z tuzemských středních škol, kteří zvítězili ve státních soutěžích SOČ a Amavet

Intel ISEF: začíná největší světová soutěž pro mladé vědce


Letos se na největší vědecké soutěži pro středoškolské studenty na světě sešlo více než 1500 účastníků z 56 zemí a regionů. Společně zde budou sdílet své nápady, prezentovat originální výzkumné projekty a soutěžit o přibližně 80 milionů korun ve stipendiích a dalších cenách. Trojice nejúspěšnějších bude oceněna nadací Intel Foundation stipendiem v hodnotě přibližně 98 tisíc korun.

Čeští studenti se snaží porotu oslovit například rozkladem antibiotik v odpadních vodách při působení UV záření. Projekt Jana Justra z Brna se snaží stručnou a přístupnou formou přiblížit problém obsahu antibiotik v odpadních vodách. Různě koncentrované roztoky antibiotik s vodou vystavoval UV záření a sledoval, jaké množství se takto rozložilo. Pro technické řešení využil čističku odpadních vod v Brně-Modřicích.

Univerzální ohýbačku háčků, která umí vytvarovat drát do předem naprogramovaného tvaru, sestrojil Jan Nezval ze Střední odborné školy průmyslové v Prostějově. Jeho zařízení je plně automatické a je schopno z rovného nebo i pokřiveného drátu ohnout předem naprogramovaný tvar háčku. Na ty se potom věší díly v lakovnách.

Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli navrhli dálkově řízené vozidlo s uchopovacím zařízením DTM-FHR 7. Hlavním cílem tohoto projektu nebylo postavit všestranného a dokonalého robota, ale zkusit se podívat na přírodní vědy z jiného úhlu pohledu než ze školních lavic. Projekt přináší mimo jiné nové zkušenosti v oboru konstrukcí strojů. Snaží se přilákat mladé lidi k technice a ukázat jim, že lze realizovat i nákladné a složité nápady.

Týmovým projektem Smart Framework vyvinutým pro webové aplikace se snaží prosadit Vojtěch Vít a Štěpán Šindelář z Gymnázia Arabská v Praze. Jde o systém, který zrychluje vývoj nových aplikací pro Web 2.0. Smart Framework je použitelný pro internetový obchod, fotogalerie, webové stránky nebo pro e-výuku.

O přízeň poroty také bojuje numerické diferintegrování Alexandra Slávika z Gymnázia v Brně-Řečkovicích. Cílem jeho práce je vyzkoušet a srovnat různé metody derivování a integrování necelých řádů.

Porotu se bude snažit zaujmout i Soňa Boháčová z Gymnázia Pardubice. Ve svém projektu Optické elektronické vlastnosti tenké vrstvy Sb80Se20 pro netěkavé paměti navrhuje nový materiál Sb80Se20 pro optické disky. Jeho použití by zvýšilo kapacitu optických disků a rychlost ukládání dat. Za svou práci dostala cenu děkana a cenu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.


„Náctiletí" vědci řeší rakovinu nebo hladomor

Projekty finalistů se pouštějí do nejožehavějších problémů lidstva. Dotýkají se například klimatických změn, léčby rakoviny, alternativních paliv či hladomoru. Finalisté Intel ISEF jsou každoročně vybíráni z více než 550 místních veletrhů a soutěží přidružených k Intel ISEF, které se konají po celém světě. Jejich projekty jsou posléze na místě hodnoceny více než tisícovkou porotců zastupujících téměř všechny vědní obory.

Pro společnost Intel nekončí podpora vzdělání jen u Intel ISEF. Za poslední desetiletí investoval Intel do lepšího vzdělání v 50 zemích více než miliardu dolarů. V říjnu roku 2008 nadace Intel Foundation pro příštích deset let přislíbila společnosti Society for Science & the Public dotaci v hodnotě 120 milionů dolarů. Z těchto peněz budou financovány Intel Science Talent Search a Intel ISEF. Více o vzdělávacím programu Intelu (Intel's Education Initiative) naleznete na adrese www.intel.com/education.

Více informací o Intel ISEF a kompletní seznam finalistů naleznete na adrese www.societyforscience.orghttp://www.intelisef2009.org/. a 

 

Komentáře