Jak efektivně zachází Česko s energií?

Vzhledem ke stoupajícím cenám energií a zmenšujícím se zásobám surovin se stává energetická efektivita zásadním tématem. Česko bohužel patří v celoevropském srovnání k těm zemím, které energií plýtvají nejvíce.

Jak efektivně zachází Česko s energií?


Úsporný potenciál není dostatečně využíván, někdy i z důvodu, že nebývá zcela rozpoznán. Jednu z reakcí na nutnost řešení této situace představuje například program „Zelená úsporám", který podporuje sféru stavebnictví nejen pomocí 25 miliard Kč ve prospěch inovativních opatření pro zvýšení energetické efektivity. Na tuto problematiku se zaměřila i Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), která uspořádala workshop na téma efektivní využívání energií v budovách.

Jedním z cílů workshopu, který se konal v rámci tzv. Iniciativy na podporu exportu v oblasti energetické efektivity pod záštitou německé vlády, bylo představení německých inovativních technologií, které patří k evropské špičce. Tepelné izolace a zpětné získávání tepla, nízkoenergetické a pasivní domy, využívání obnovitelných energií - to jsou témata, která mají v Německu již dlouhou tradici a v České republice velký potenciál. „Efektivnímu využívání energií musí být v Česku věnována mnohem větší pozornost. Mnoho podnikatelů však vidí jen počáteční investice do nových technologií a zapomíná na fakt, že dosažené energetické úspory tyto náklady mnohonásobně vyrovnají. Často vyjde najevo, že samotné zveřejnění spotřeby energie a její analýza pomohou zvýšit obecné povědomí o možnostech úspor a přispívají ke změně chování spotřebitelů. Německé firmy mají k dispozici nové technologie a nabízí efektivní řešení, která jsou použitelná a finančně dostupná i pro české zákazníky," komentuje situaci Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva ČNOPK.

Poradenství ohledně efektivního využívání energií ve stavebnictví je ale jen jednou ze služeb, které ČNOPK v oblasti energetické efektivity nabízí. Velké úspory energií jsou možné i v průmyslu. Zde se Česká republika částečně potýká s nedostatkem základních znalostí energetického a facility managementu. Zařízení jsou zastaralá nebo nevhodně využívaná a procesy neprobíhají dle principů energetické efektivity. I zde má ČNOPK řešení: od roku 2008 nabízí vzdělávací kurz při zaměstnání Manažer pro energetiku (European EnergyManager), jehož účastníci během jednoho roku získají odpovídající odbornou kvalifikaci. Realizací energeticky úsporných projektů, které vypracovalo 15 absolventů prvního ročníku kurzu, by bylo možné ušetřit 128.694 megawatthodin, což představuje v přepočtu na finance částku 116 milionů Kč.

 

Komentáře