Kaspersky Lab uvádí Kaspersky Internet Security 2010 a Kaspersky Anti-Virus 2010

Společnost Kaspersky Lab vyadala aplikace Kaspersky Internet Security 2010 a Kaspersky Anti-Virus 2010. Jedná se o novou generaci řešení, která mají ochránit domácí uživatele před počítačovými hrozbami.

Kaspersky Lab uvádí Kaspersky Internet Security 2010 a Kaspersky Anti-Virus 2010


Nové verze produktů s číslem 2010 nabízejí výhody pokročilého systému prevence proti vniknutí (HIPS, Host-based Intrusion Prevention System). Tato technologie je součástí modulu Application Control (řízení aplikací), který přiřazuje bezpečnostní hodnocení dosud neznámým malwarovým programům. Součástí řešení je unikátní technologie Sandbox (sandbox je způsob zabezpečení, kdy se program nechá běžet v samostatném procesu), která je příkladem virtualizační technologie a poskytuje vyhrazené zabezpečené prostředí pro běh aplikací. Inovativní služba Kaspersky Security Network využívá informace získané od milionů uživatelů řešení Kaspersky Lab, dramaticky snižuje dobu odezvy na nové hrozby a doplňuje reputační databáze o nejaktuálnější informace o neškodných i infikovaných souborech.

Významných vylepšení doznala on-line reputační služba Kaspersky Security Network (KSN), která se poprvé objevila v předcházející verzi řešení Kaspersky Internet Security. Tato služba poskytuje vstup pro modul HIPS a je navržena tak, aby snížila dobu potřebnou pro detekci a zablokování nových typů hrozeb. Jakmile uživatel spustí program, služba ho porovnává proti seznamu povolených aplikací (white list) a proti seznamu Urgent Detection System (systém okamžité detekce) na serverech společnosti Kaspersky Lab. Stejně jako v předcházející verzi služba poté programu přiřadí jeho bezpečnostní ohodnocení. Služba KSN navíc nyní umožňuje modulu HIPS přesunout aplikaci z white listu sítě KSN do důvěryhodné skupiny.

Díky technologii KSN může mezi zjištěním dosud neznámého škodlivého programu a vytvořením plné ochrany pro uživatele produktů Kaspersky Lab uplynout méně než 40 sekund. To je do značné míry výsledkem ochoty uživatelů „domácích" produktů společnosti Kaspersky Lab, kteří se se na službě Kaspersky Security Network rozhodli sami podílet. Přístup používaný touto službou je příkladem stále oblíbenějšího konceptu zabezpečení pomocí technologií cloud computingu. Potenciálně nebezpečné soubory nebo weby jsou v tomto případě kontrolovány on-line namísto kontroly pomocí definic malwaru uložených lokálně na vlastním počítači.

Kaspersky Anti-Virus 2010 a Kaspersky Internet Security 2010 jsou již v prodeji v Německu, Francii, Španělsku a Itálii. V červenci budou k dispozici také pro uživatele ve Velké Británii a v srpnu budou nabídnuty i v dalších zemích. Česká verze se chystá na konec prázdnin.

Řešení Kaspersky Internet Security 2010 a Kaspersky Anti-Virus 2010 lze zakoupit on-line na webových stránkách  www.kaspersky.pcs.cz a www.kaspersky.sk .

 

Komentáře