Kde vzít prostředky na vzdělávání v době krize?

Nový dotační titul „Školení je šance“ má pomoci firmám postižených současnou finanční recesí. Tuto ojedinělou možnost, kdy si společnosti mohou nechat zafinancovat vzdělávání svých zaměstnanců až do výše 100% nákladů, podporuje svojí záštitou Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kde vzít prostředky na vzdělávání v době krize?


Jedinečný projekt určený speciálně pro Českou republiku běží od 23. března; Evropská unie na něj vyčlenila ze svých fondů částku 1,8 mld Kč. Jeho cílem je pomoci podnikům finančně zajistit vzdělávání jejich zaměstnanců, které firmy v rámci úspor nejčastěji škrtají. EU poskytne finanční prostředky jak na přímé vzdělávání zaměstnanců, tak na vedlejší náklady s tím spojené (např. na realizační tým, zařízení a vybavení nutné pro školení, stravné a cestovné zaměstnanců či nepřímé náklady, jako je nákup energií, telefony atd.). Velkou výhodou pro firmy je fakt, že peníze obdrží tři měsíce dopředu před plánovanou vzdělávací akcí.

Do projektu se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, tzn. obchodní společnosti, výrobní družstva i osoby samostatně výdělečně činné. Podniky jsou omezeny pouze regionálně: hlásit o dotace se mohou firmy, jejichž zaměstnanci pracují mimo Prahu. Společnost jako taková však může mít sídlo v hlavním městě.

 Vzdělávací společnost Controller-Institut spolupracuje externě s týmem lidí, kteří zájemcům připraví žádost a vyřídí za ně potřebnou administrativu. Úspěšnost této firmy, co se kladného vyřízení žádosti o dotace týče, je téměř stoprocentní.  

 

Komentáře