Lídři v oblasti technologií pro zdravotnictví předvedli sdílení zdravotnických informací mezi virtuálními organizacemi

Společnost InterSystems oznámila, že její softwarová platforma HealthShare byla prezentována na fóru HIMSS Interoperability Showcase v rámci výroční konference a veletrhu HIMSS 2009 (Health Information Management Systems Society).

Lídři v oblasti technologií pro zdravotnictví předvedli sdílení zdravotnických informací mezi virtuálními organizacemi


Platforma HealthShare fungovala v jedné z pěti virtuálních organizací, mezi nimiž docházelo ke sdílení informací. Společnost InterSystems svými integračními projekty podporuje snahy mezinárodního sdružení pro zdravotnickou profesionální informatiku IHE (Integrating the Healthcare Enterprise), které usiluje o interoperabilitu informačních systémů ve zdravotnictví.

Interoperability Showcase klade důraz na snahy sdružení IHE vytvořit společný rámec, který by zajistil interoperabilitu systémů při výměně zdravotnických informací na místní, regionální a národní úrovni. Pozornost je zaměřena zejména na technologie a standardy v interaktivním prostředí. Vytvářejí se modely situací ve zdravotnictví a sleduje se, jak si poskytovatelé péče předávají zdravotnické informace.

IHE podporuje koordinované užití komunikačních a integračních standardů jako např. HL7 a DICOM, které ve zdravotnictví přispívají k  zajištění optimální péče o pacienty.

V rámci Interoperability Showcase dodavatelé vytvořili pět virtuálních organizací, které sdílely informace jak uvnitř vlastní organizace, tak externě s organizacemi ostatními. Společnost InterSystems zajišťovala vnitřní i vnější propojení - „Cross Community Access (XCA) Initiating and Responding Gateways" - ve dvou z pěti virtuálních organizací. Kromě InterSystems HealthShare byly nasazeny produkty společností Microsoft a GE Healthcare, které střídavě přebíraly roli registru a úložiště „Cross-Enterprise Document Sharing version b (XDSb)".

Několik dodavatelů fungovalo jako konzumenti XDSb, kteří požadovali a získávali dokumenty od pěti propojených organizací pomocí Initiating Gateway (vstupní brány) HealthShare. Zároveň Responding Gateway (odezvová brána) HealthShare reagovala na požadavky přicházejících od ostatních tří virtuálních organizací, které byly vybaveny implementacemi Initiating Gateway
od poskytovatelů jiných technologií.

Kromě prezentace funkcí profilu XCA společnost InterSystems předvedla též implementaci nástroje „Audit Trail and Note Authentication (ATNA) Secure Aplication", který zajišťuje, aby byl přístup k datům auditován v souladu s požadavky sdružení Healthcare Information Technology Standards Panel (HITSP) a IHE, a aby sdílení dat probíhalo bezpečně v sítích zabezpečených protokolem TLS.

 

Komentáře