Máte dluhy? Neschovávejte se před věřiteli!

Obecně prospěšná společnost Poradna při finanční tísni doporučuje těm, kteří se dostali do prodlení se splácením svých závazků, aby co nejrychleji kontaktovali své věřitele. Jen včas informovaný poskytovatel úvěru může mít zájem o případný odklad splátky či změnu splátkového kalendáře.

Máte dluhy? Neschovávejte se před věřiteli!


Spotřebitelé, kteří nenechají komunikaci se svými věřiteli až na poslední chvíli, mohou docílit výrazně lepších výsledků při vyjednávání o splácení svých závazků se svými věřiteli. Při ztrátě nebo změně zaměstnání se komunikace s bankami, stavebními spořitelnami a dalšími poskytovateli úvěrů vždy vyplatí. Výsledkem může být dojednání dočasného odkladu splátek, jejich celkového snížení a prodloužení doby splácení.

Věřitelům je třeba vysvětlit důvody platební neschopnosti nejlépe osobně, telefonicky nebo emailem. Všechny dohody je dobré potvrdit písemně doporučenou poštou. Není možné nabízet veškeré finanční prostředky jen jednomu věřiteli (trestný čin zvýhodňování věřitele), avšak některé platby těsně před celkovým splacením lze zaslat prioritně. V každém případě i přes možný nesouhlas věřitele je nutné alespoň nějakou část každé splátky hradit a informovat věřitele o vůli započtení plateb na jistinu. Vyplatí se pečlivě uschovat doklady o provedených platbách.

„Včasná informace o všem, co ovlivňuje naši schopnost splácet, je základem dobrého vztahu s věřitelem, ať to je banka nebo jiný subjekt. A jsou to především banky a stavební spořitelny, se kterými se dá domluvit na změně splátkového kalendáře. Neplatí to pro všechny banky a pro všechny klienty, ale vyplývá to z našich rozhovorů se spotřebiteli," říká David Šmejkal, ředitel Poradny.

 

Komentáře