Microsoft nabízí nástroj pro výpočet uhlíkové stopy

Nový sada nástrojů pro software Microsoft Dynamics AX podnikům umožňuje vyčíslit uhlíkovou stopu jejich různých aktivit.

Microsoft nabízí nástroj pro výpočet uhlíkové stopy


Bezplatná sada s názvem Environmental Sustainability Dashboard je uzpůsobená k tomu, aby SMB organizace samy - bez pomoci vnějších konzultantů a expertů - mohly zjistit, nakolik svou činností ovlivňují životní prostředí.

Software pokrývá čtyři různé metriky: přímou spotřebu energie (například spotřebu zemního plynu), nepřímou spotřebu energie (například elektřinu koupenou od třetí strany), emise skleníkových plynů z celkové energetické spotřeby a emise skleníkových plynů z dalších aktivit, jako je cestování.

Metriky jsou založeny na směrnicích GRI (Global Reporting Initiative), která pracuje na vývoji metrik k měření udržitelnosti životního prostředí.

 

Komentáře