Minerva vyhlašuje odborná školení

Minerva vyhlašuje termíny odborných školení pro své zákazníky. Vybraná školení jsou však otevřená obecně pro výrobní podniky nezávisle na tom, který ERP systém používají. Cílem školení je podpořit optimalizaci podnikových procesů, reinženýringu a zvyšování kvalifikace a vzdělanosti zaměstnanců.

Minerva vyhlašuje odborná školení


Při organizování účasti na školení je možné s výhodou využít podporu grantů a dotací, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Při zpracování žádostí o finanční příspěvek na úhradu školení, které přijímají Úřady práce a Ministerstvo, je Minerva připravena aktivním způsobem spolupracovat, aby bylo využito všech nabízených možností maximálně efektivně.

Přehled školení s popisem a termíny pro zákazníky je umístěno na webu Minervy v části Zákaznický servis/ školení. Otevřená školení pro výrobní podniky lze nalézt v sekci Služby/ školení. Registrace a detailnější informace o školeních získáte na e-mailové adrese: education@minerva-is.eu.

Všechna školení jsou realizována v učebnách společnosti Minerva Česká republika na pobočce v Táboře. Aktuální školení květen - červenec:

 

26. května 2009: Globální řízení daní, délka trváni: 1 den

2. června 2009: Opakovaná výroba (zdokonalená), délka trvání: 1 den

9. června 2009: Prodej, dé1ka trvání: 1 den

10. června 2009: Moderní principy řízení výrobního podniku, délka trvání: 1 den

11. června 2009: Moderní principy řízení výroby - pokročilé plánování, délka trvání 1 den

16. června 2009: Pokladna, EPS, délka trvání: 1 den

23. června 2009: Plánování, délka trvání: 1 den

30. června 2009: Řízení zásob a inventury, délka trvání: 1 den

14. - 15. července 2009: Základy Progress a tvorba sestav, délka trvání: 2 dny

 

Komentáře