NASA a Cisco budou společně monitorovat změny klimatu

Americká vládní agentura NASA a společnost Cisco se dohodly na spolupráci při vývoji globální platformy Planetary Skin. Ta umožní takřka v reálném čase zaznamenávat, shromažďovat, analyzovat a poskytovat data o stavu životního prostředí na celém světě.

NASA a Cisco budou společně monitorovat změny klimatu


Získané informace budou k dispozici vládám, firmám i široké veřejnosti. Pomohou při rozhodování o využití přírodních zdrojů a o opatřeních zmírňujících rizika, která ze změn klimatu vyplývají, ať už jde o zvyšování hladiny moří, sucho nebo šíření nemocí.

NASA a Cisco budou společně vyvíjet platformu pro vzdálenou on-line spolupráci Planetary Skin. Ta umožní sbírat a analyzovat data z čidel umístěných na satelitech, letadlech, lodích i pozemních zařízeních po celé zeměkouli. Získaná data budou takřka v reálném čase k dispozici vládám, firmám i veřejnosti pro měření, ověřování a poskytování informací o stavu životního prostředí. Cílem projektu je mít možnost včas odhalovat změny klimatu a mít možnost se jim přizpůsobovat.

NASA a Cisco zahájí spolupráci na Planetary Skin několika pilotními projekty, mezi které bude patřit například projekt Rainforest Skin naplánovaný již na příští rok. Jeho cílem bude sledovat mýcení deštných pralesů na celém světě. Projekt by měl ověřit možnosti pro integraci komplexní sítě čidel a zjistit, jak zaznamenávat, analyzovat a prezentovat informace o změnách objemu uhlíku v deštných pralesech transparentním a využitelným způsobem. Podle vědců má ničení deštných pralesů na svědomí zvyšování koncentrace uhlíku v atmosféře, což podstatně přispívá ke globálnímu oteplování.

NASA již s využitím sítě družic, letadel i pozemních stanic sleduje planetu a monitoruje "zdraví" Země. Celkové investice NASA do sledování stavu Země a výzkumu změn klimatu převyšují investice všech ostatních států světa dohromady. Společnost Cisco vloží do projektu především své zkušenosti z oblasti síťových technologií. Její experti provedou komplexní analýzu a modelování dat a pomohou vytvořit platformu Planetary Skin tak, aby vyhovovala potřebám milionů svých uživatelů.

Na programu Planetary Skin spolupracují také Organizace spojených národů (OSN), nadnárodní rozvojové banky, firmy, mezinárodní vládní agentury, univerzity, mozkové trusty, nevládní organizace a nadace.

Více informací o platformě Planetary Skin najdete na adrese http://www.planetaryskin.org/.

 

 

Komentáře