Na co nezapomenout při psaní životopisu

Správně napsaný životopis by měl zaujmout a umožnit tak první úspěšný kontakt s personalistou v podniku nebo konzultantem personální agentury. Můžeme ho přirovnat k nástroji, který nám otevírá dveře do nového zaměstnání.

Na co nezapomenout při psaní životopisu


„Důležité je zaměřit se kromě standardního popisu dosaženého vzdělání také na další schopnosti a dovednosti. Právě v této části životopisu může uchazeč o zaměstnání například zmínit další kurzy, které v minulosti absolvoval, případně vyjmenovat získané certifikáty," popisuje záludnosti sestavování životopisu Jiří Chábera, manažer ECDL pro ČR.

Neuvedení získaných certifikátů je chybou, kterou uchazeči o zaměstnání často opakují. „Každodenní starosti a nakonec i stres, vznikající z nečekaných situací, podobným chybám doslova napomáhají. Ale právě znalosti a dovednosti, které uchazeč v minulosti prokázal a případně získal příslušný certifikát, mohou hrát při rozhodování budoucího zaměstnavatele nezanedbatelnou roli," říká Jiří Chábera. a dodává, že jednou z takových certifikovaných zkoušek, která stále více nabývá na významu, je ECDL, tzv. „Evropský řidičák na počítač". Informace, které získává personalista ze životopisu o schopnostech uchazeče zacházet s počítačem, jsou často velmi kusé, jen málo životopisů rozlišuje hloubku počítačových znalostí, a většina z nich má pouze malou vypovídací hodnotu. „Každému je jasné, že své jazykové znalosti musí blíže upřesnit, ať již uvedením složené zkoušky, nebo alespoň popiskem, v jakých situacích se domluví či jaký je jeho písemný projev. U hodnocení vlastních schopností práce s počítačem to téměř nikdo nečiní, ačkoliv jsou mezi uchazeči o zaměstnání často propastné rozdíly. Obvykle není bez osobní konzultace jasné, zda uchazeč má pouze dílčí počítačové znalosti, nebo zda používá počítač zcela rutinně," objasňuje problematiku Jiří Chábera, ECDL manažer pro ČR.

Nicméně jsou oblasti, kde se začíná blýskat na lepší časy. „Řada pokrokových úřadů práce již několik let nabízí svým klientům v rámci rekvalifikačních programů složení mezinárodně uznávaných testů ECDL a tím i zvýšení šancí dobře se uplatnit na trhu práce. Podniky regionálně navázané na tyto úřady již umí s touto skutečností pracovat a dokonce máme zprávy, že jejich personalisté rozlišují mezi osvědčením ECDL Start a plnohodnotným ECDL certifikátem," dodává Chábera.

Životopis se dnes píše téměř výlučně strukturovanou formou. Kromě uvedení certifikovaných zkoušek je při psaní životopisu pochopitelně potřeba uvést standardně vyžadované údaje, kterými jsou jméno a příjmení uchazeče, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), předchozí praxe a dosažené vzdělání. Ve světě je zcela běžnou záležitostí, že se neuvádí věk či datum narození. Zvláště v případě, že máte pocit, že byste mohli být předem diskriminováni kvůli svému věku, je lepší tento údaj do životopisu neuvádět.

Komentáře