Německo je nejdůležitějším partnerem ČR v době krize

Analýza statistik zahraničního obchodu za období leden až duben 2009, kterou provedla Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), potvrdila zásadní význam česko-německých obchodních vztahů především v době hospodářské krize.

Německo je nejdůležitějším partnerem ČR v době krize


To, že je česká ekonomika s německou značně provázána, dokládá i nárůst podílu exportu do Německa o 2,5 procentního bodu na 33,4 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. ČR si tak polepšila o jednu příčku v žebříčku obchodních partnerů Německa.

Německo je tradičně nejdůležitějším obchodním partnerem ČR, z čehož plyne i vysoká míra provázanosti obou ekonomik. Německá protikrizová opatření, v první řadě zavedení šrotovného, tak mají vliv i na české hospodářství. Právě šrotovné v Německu, ze kterého nyní profituje především český automobilový průmysl, je důvodem pro meziroční nárůst exportu během prvních čtyř měsíců letošního roku. „Zavedení šrotovného v Německu se pozitivně projevilo i ve Škodě Auto. Objem objednávek se v 1. čtvrtletí tohoto roku ve srovnání s 1. čtvrtletím loňského roku celosvětově téměř zdvojnásobil. Samotné Německo se na něm podílelo 51 %, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 35 procentních bodů," uvádí Holger Kintscher, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast ekonomie a viceprezident ČNOPK.

Dalším pozitivním signálem pro českou ekonomiku, který přichází z Německa, je nejnovější konjunkturální průzkum, který pravidelně realizuje Německý sněm obchodních a průmyslových komor (DIHK). Z něho vyplývá, že každá sedmá průmyslová firma v Německu očekává zlepšení své ekonomické situace. Zatímco na začátku roku hodnotily německé podniky svoji ekonomickou situaci pozitivněji než její vyhlídky, teď tomu začíná být naopak. To znamená velmi dobrou zprávu pro českou exportně orientovanou průmyslovou výrobu.

„Nejnovější vývoj česko-německého obchodu a vzájemných vztahů jasně ukazuje, jak rychle a bezprostředně konjunkturální vývoj a protikrizové programy v Německu ovlivňují českou ekonomiku. Význam, který mají česko-německé vztahy zejména pro české hospodářství, je tak velký, jako nikdy předtím. Česko-německá obchodní a průmyslová komora se bude i nadále zasazovat o pozitivní vývoj vzájemných vztahů a pomáhat německým i českým podnikům při obchodních aktivitách za hranicemi jejich země," komentuje situaci Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Česko-německé obchodní vztahy tak mají nejen dlouholetou tradici, ale zjevně i nadějnou budoucnost.





Komentáře