NetScaler snižuje náklady na poskytování interaktivních aplikací pro web

Společnost Citrix Systems ohlásila uvedení push technologie Web 2.0, která je nedílnou součástí produktové řady Citrix NetScaler.

NetScaler snižuje náklady na poskytování interaktivních aplikací pro web


Nové vlastnosti tohoto produktu byly navrženy s ohledem na dnešní interaktivní aplikace Web 2.0 a jejich nároky na serverovou infrastrukturu. Aplikace typu Web 2.0 sice znamenají novou éru dokonalejších funkcí a lepší schopnosti reagovat na potřeby uživatelů, nicméně jsou velmi neefektivní z pohledu nároků na výkon serverů. Chceme-li uživatelům nabídnout bohatou a interaktivní službu, aplikace Web 2.0 musí udržovat po dlouhou dobu propojení typu 1:1 mezi uživateli a backend servery, což výrazně zatěžuje výpočetní prostředky datového centra a negativně se odráží ve výkonu a rozšiřitelnosti aplikací. NetScaler je prvním řadičem
pro poskytování aplikací, který tento postup optimalizuje tím, že rovnou „tlačí" data tisícům uživatelů současně a zbavuje webové servery této náročné úlohy. Díky tomu lze snížit náklady na servery poskytující aplikace typu Web 2.0 pěti- až desetinásobně.

Koncoví uživatelé v dnešním uspěchaném světě stále více využívají interaktivní technologie Web 2.0, díky nimž mají k dispozici relevantní informace, ať již ze zájmové či pracovní oblasti, které jsou jim průběžně zasílány formou aktualizací zcela automaticky. Například zákazníci z oboru bankovnictví si mohou nechat zasílat finanční informace, například na téma vkladů, obchodních převodů či výběrů, a to na jakékoli vybrané zařízení. Mezi další webové aplikace intenzivně využívající push technologii patří služby rozesílající předplatitelům na jejich mobilní telefony videosoubory nebo zpravodajství, konzole pro monitorování elektrických sítí, on-line počítačové hry, podpora samoobslužných aplikací a technologické mash-upy. Pravidelné aktualizace využívají dokonce i podnikové aplikace, které čerpají z datových skladů, analytických nástrojů a nástrojů na podporu rozhodování.

Provoz podobných aplikací je z pohledu poskytovatelů služeb velmi nákladný, neboť je často spojen s nákupem nových serverů do racku, a to i v případě poměrně nízkého počtu uživatelů aplikace. NetScaler díky nové push technologii Web 2.0 nyní přenáší data uživatelům aplikací přímo ze systémů NetScaler implementovaných před datovým centrem. Tím se snižuje zátěž serverové infrastruktury tvořené backend servery, kde se již nemusí spravovat desítky či stovky tisíc samostatných připojení.

Charakteristickým znakem nové push technologie Web 2.0 NetScaler je její podpora režimu předávání informací „publish-and-subscribe" a aktivního dodávání dat ze serverů na klienty. Tuto metodu lze použít k zajištění souvislého toku nových nebo aktualizovaných informací, a vytvářet tak iluzi interakce probíhající v reálném čase. Výsledkem je velmi dynamické uživatelské rozhraní, které nabízí výrazně lepší odezvu, než by tomu bylo bez použití této technologie.

Díky svým novým funkcím může NetScaler výrazně snížit zatížení backend serverů, které jsou tak zbaveny neefektivních úloh správy připojení, a tím i klesá počet serverů potřebných k provozování aplikací. Nižší počet potřebných serverů v datovém centru se odráží v jejich lepším využití, přičemž stejný objem úloh lze zpracovat při menším počtu fyzických serverů. Náklady na servery tak mohou klesnout až o 90 %, přičemž sem patří i menší spotřeba elektřiny, nižší nároky na chlazení a nižší provozní režie.

 

Komentáře