Nová marketingová ředitelka Nikon

Společnost Nikon oznámila, že Eva Čížková byla dne 5. ledna 2009 přijata na pozici marketingové ředitelky.

Nová marketingová ředitelka Nikon


Eva Čížková přichází ze společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA, kde působila 10 let a zastávala různé funkce - měla na starost reklamu, společenské akce pro dealerskou síť i klienty, zelenou linku, výrobu katalogů a sledování rozpočtů celého marketingového oddělení. Poslední čtyři roky byla zodpovědná za oddělení komunikace. Absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultu Mezinárodního obchodu.

Komentáře