Nová produktová řada Software602

Gerbera zahrnuje inteligentní formuláře a nástroje pro jejich oběh, schvalování a archivaci připravené pro různé oblasti podnikových procesů.

Nová produktová řada Software602


Firma Software602 začala pod marketingovým označením Gerbera nabízet ucelená formulářová řešení pokrývající ty oblasti podnikových procesů, kde je práce s papírovými dokumenty obtížná a neefektivní a kde by nasazení informačního systému bylo z různých důvodů nepraktické. Jedná se o první produkt tohoto typu nabízený v regionu střední Evropy.

„Nabídka různých elektronických formulářů je poměrně široká. Ale pokud chcete pokrýt elektronicky také oběh a schvalování, zpravidla nezbývá než vyvíjet řešení na míru. Naše řešení je hotové, lze jej uzpůsobit v podstatě obratem, je připravené na integraci s jakýmkoliv informačním systémem a zahrnuje nástroje, které zákazníkovi umožní provádět změny a rozšiřování bez podpory dodavatele. Máme jednoznačné signály, že právě to české podniky chtějí,“ uvedl obchodní ředitel Software602 Pavel Nemrava. „Přirovnání ke gerbeře jsme zvolili mimo jiné proto, že ačkoliv je každá květina unikátní, základní vzorec je stejný. S našimi řešeními je to podobné. Pokaždé přinášíme technologii a zkušenosti s řešením obdobných problémů jinde a pokaždé vzniká řešení na míru, ať už je míra rozdělení práce mezi naše specialisty a zákazníka jakákoliv,“

Technologickým základem všech těchto řešení jsou inteligentní formuláře 602XML,  aplikace pro jejich správu a řízení oběhu 602XML Form Server a podnikový systém pro vytváření PDF souborů Print2PDF.

Produktová řada Gerbera pokrývá následující oblasti:

Faktury
odesílání elektronických faktur a zpracování příchozích - schvalování, přenos dat do informačního systému, archivace, vytváření reportů apod.

Personální a mzdová agenda
cestovní příkazy, dovolenky a řada různých jiných žádanek a výkazů, které zaměstnanci vyplňují pro účtárnu.

Nákup zboží a služeb
žádanka o nákup, její schvalování, vytvoření objednávky, reklamace apod.

Řízení procesů
nejrůznější dokumenty zajišťující, že budou dodrženy procesy a postupy dané normou ISO, požadavky auditorů, interními směrnicemi pro vyřizování stížností apod.

Kontrakty
návrhy a schvalování nejrůznějších smluv s dodavateli, jinými obchodními partnery, zaměstnanci atd.

Vytváření obchodních nabídek
nabídkové dokumenty s automatickým vytvářením kalkulací a automatizovaným přenosem dat z ceníků, technických informací různých výrobních úseků, subdodavatelů apod.

Oblasti byly zvoleny na základě zkušenosti, že právě tyto oblasti potřebují české podniky nejčastěji řešit. V budoucnu k nim pravděpodobně přibudou další „okvětní lístky“.

Komentáře