Novým generálním ředitelem společnosti ČEPS se stal Petr Zeman

Dne 13. května 2009, proběhlo zasedání představenstva společnosti ČEPS ve složení Petr Zeman, Zbyněk Boldiš, Milan Kovařík a Miroslav Vrba.

Novým generálním ředitelem společnosti ČEPS se stal Petr Zeman


Představenstvo společnosti vzalo na vědomí odstoupení Vladimíra Tošovského z funkce předsedy představenstva. Zároveň byla ke dni 7. 5. 2009 uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru  mezi Vladimírem Tošovským a společností ČEPS. Vladimír Tošovský nyní působí jako ministr na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Do funkce předsedy představenstva byl zvolen Petr Zeman, dosavadní místopředseda představenstva. Zároveň byl na základě rozhodnutí představenstva jmenován generálním ředitelem společnosti. Novým místopředsedou představenstva byl zvolen Milan Kovařík a zároveň byl jmenován zástupcem generálního ředitele.

Členem představenstva společnosti ČEPS je Petr Zeman od 21. 10. 2003. Doposud působil jako zástupce generálního ředitele a výkonný ředitel úseku Finance a řízení lidských zdrojů.Milan Kovařík je členem představenstva od 30. 8. 2005 a zastává funkci výkonného ředitele úseku Provoz a správa majetku.

 

Komentáře