Outsourcingové služby budou zlevňovat

Ceny outsourcovaných IT služeb během letošního a příštího roku klesnou o 5-20 %. Vyplývá to z analýzy společnosti Gartner – důvody údajně budou hlavně ekonomická nestabilita, přiškrcené rozpočty na IT a situace na trhu.

Outsourcingové služby budou zlevňovat


Zlevňování má údajně také nastat kvůli zvyšující se konkurenci tradičních a nových poskytovatelů outsourcingových služeb. Mnozí poskytovatelé v honbě za splněním finančních cílů své služby propagují agresivně. A jelikož budou mnozí kupující v době ekonomické recese hledět hlavně na cenu, nastane na tomto poli letos a v příštím roce opravdový boj.

Spousta firem se již snaží změnit podmínky stávajících outsourcingových smluv (SLA, objem služeb, cenu apod.). Z toho vyplývá, že se jednotlivé kontrakty budou do velké míry lišit. Pokles cen může způsobit také velký tlak na dodavatele z Indie. Odběratelé po nich požadují nižší ceny kvůli teroristickému útoku v Mumbai, skandálu v Satyamu, kolísající kurz indické rupie a pokračující platová inflace.

Analytici Gartneru přišli s předpovědí cenového vývoje pro severní Ameriku a EU (viz tabulka). Procenta se odvíjejí od tlaku ekonomické krize a dalších současných trendů:

Potenciální průměrný pokles outsourcingových služeb v roce 2009/2010 v severní Americe a EU

Outsourcované infrastrukturní IT služby

Průměrný pokles cen

Služby datových center

5 % až 15 %

Služby helpdesku

5 % až 10 %

Síťové služby

10 % až 15 %

Služby hostingu aplikací

10 % až 20 %

Zdroj: Gartner (2009)

 

Poklesy cen udané v tabulce nemají specifikovat konkrétní všude platné hodnoty. Ceny se budou do vlké míry lišit podle geografického umístění, vertikál a velikosti klientů i dodavatelů. Každá smlouva bude dodavateli posuzována jednotlivě.

Podle Gartneru by se neměli odběratelé ani dodavatelé snažit za každou cenu dosáhnout co nejnižší ceny. Výhodnější v běhu na dlouho trať je pro dodavatele poskytovat kvalitní služby a pro obě strany udržovat dobré vztahy. V zájmu všech je dosáhnout smlouvy prospěšné pro každého zúčastněného.

Více informací naleznete ve zprávě společnosti Gartner s názvem „Potential Impact of Economic Downturn on IT Infrastructure Outsourcing Prices, Q109": http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=g_search&id=882212&subref=simplesearch.

 

Komentáře