Psychologická vyšetření jako prevence nehod

Na mnoha dopravních nehodách jak na silnici, tak železnici se podílí selhání lidského faktoru. Následky takových nehod se mnohdy neobejdou bez až milionových škod, v horším případě dochází ke zraněním nebo úmrtím. Výrazně snížit riziko možnosti takového selhání mohou specializovaná psychologická vyšetření.

Psychologická vyšetření jako prevence nehod


Řidiči, strojvedoucí či výpravčí procházejí minimálně jednou během svého profesního života komplexním psychologickým vyšetřením. To pomůže určit duševní dispozice pro výkon jejich profesí. Dopravní vzdělávací institut (DVI),je přes svá centra psychologické péče vytvořil původně pro zaměstnance Českých drah. „S psychology práce se setkávají na dráze všichni zaměstnanci, kteří buď přicházejí do styku s veřejností, zejména pak průvodčí, vlakvedoucí či osobní pokladní. Dále pak ti, kteří nějakým způsobem mohou ovlivnit bezpečnost provozu, nebo na nich provoz dokonce záleží, jako jsou výpravčí či dispečeři," vysvětluje Jiří Popelka, psycholog DVI.

Zaměření psychologických vyšetření rozšířil institut nově také na zaměstnance silniční dopravy. „Technické vlastnosti vozidel a dopravních systémů se neustále zdokonalují, a tak hlavní příčinou kolizních situací jsou stále více sami účastníci silničního provozu. Mnozí řidiči si navíc rizika, kterých se dopouštějí, často neuvědomují. Kvalitní psychologická vyšetření však pomohou odhalit řadu osobnostních vlastností, které jsou predispozicemi ke koliznímu chování řidiče," popisuje psycholožka institutu Lucie Vtípilová.

Samotná vyšetření jsou vytvořena velmi pečlivě, aby postihla v maximální šíři zkoumané charakterové rysy. „Testy jsme sestavili tak, aby definovaly mimo jiné úroveň a kvalitu pozornosti, psychomotorické tempo, plošnou orientaci, vizuální paměť a mapovaly aktuální intelektový potenciál posuzovaného," popisuje psycholožka Daniela Dudová.

Délku jednotlivých vyšetření určuje náročnost na profesi či požadavky zadavatele, obvykle se ale pohybuje mezi 4 až 5 hodinami. Efektivitu pak ještě zvyšuje moderní výpočetní technika, kterou jsou obě pracoviště DVI poskytující vyšetření vybavena. Psychologové tak navíc vidí výsledky testů prakticky okamžitě, což zkracuje čas potřebný k vyšetření a umožňuje cíleně směrovat následný pohovor s klientem. Výsledky testů pak obdrží objednatel v písemné formě zhruba do tří pracovních dnů.

Specializovaná psychologická vyšetření by podle řady odborníků měla být pro některé profese železniční a silniční dopravy periodická. „Dnes je obvyklé pravidelné posouzení zdravotního stavu. Stejné by to mělo být i u posouzení osobnostního. Mnohdy dokáže psycholog odhalit počínající duševní onemocnění a doporučit další specializované lékařské vyšetření. Včasnou terapií pak může zabránit možnému neštěstí," radí Popelka a dodává, že přestože se setkává i s opačnými názory, považuje cyklická psychologická vyšetření za určité bezpečí i pro samotné zaměstnance: "Osobnost člověka se v průběhu let mění, a tak ujištění, že můj postřeh, pozornost, úsudek a další nezbytné schopnosti a povahové kvality nejsou sníženy, mi dodává jistotu."

 

Komentáře