RSA představilo balíky pro ochranu osobních dat

RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC, přestavila řadu řešení, která pomáhají organizacím řešit nejpalčivější aspekty předpisů ustanovených v amerických a evropských zákonech o ochraně osobních údajů, které souvisejí s ochranou osobních údajů a omezením rizika narušení zabezpečení.

RSA představilo balíky pro ochranu osobních dat


RSA představila tři různé balíky produktů pro informační bezpečnost, obsahující technologie pro dvoufaktorovou autentizaci, SIEM (Security Information and Event Management) a DLP (Data Loss Prevention), které byly navrženy pro potřeby středně velkých firem. Tyto balíky byly vyvinuty podle konkrétních potřeb různých zákazníků a liší se podle toho, jakého stadia procesu ochrany osobních údajů (podle požadavků různých zákonů o ochraně osobních údajů v různých oblastech USA a světa) zákazník dosáhl.

Hlavním předpokladem předcházení únikům dat je zajistit, aby k systémům obsahujícím osobní údaje měly přístup pouze oprávněné osoby. Za tímto účelem obsahují všechny tři balíky produktů RSA silnou dvoufaktorovou autentizaci pomocí řešení RSA SecurIDpro hesla na jedno použití. Autentizace na bázi RSA SecurID pomůže organizacím zajistit, aby proprietární firemní data i důvěrná data zákazníků byla k dispozici pouze autorizovaným uživatelům. Všechny tři balíky obsahují také platformu RSA enVision, která zajišťuje sběr a analýzu dat z protokolů a výstrahy na ně, a to s ohledem na hrozby, slabá místa, IT aktiva i jiná data. Umožňuje tak organizacím rychle reagovat na bezpečnostní incidenty s vysokým rizikem a problémy při dodržováním předpisů.

V neposlední řadě musejí organizace pro efektivní ochranu osobních údajů a dodržování místních předpisů o zveřejňování úniků vědět, kde jsou citlivá data uložena a jak se v rámci prostředí pohybují. Proto RSA nabízí řešení RSA Data Loss Prevention ve třech různých modulech. RSA DLP Suite nabízí obrovský počet předdefinovaných zásad splňujících určité americké zákony o ochraně osobních údajů i další předpisy (např. PCI DSS, HIPPA, NERC nebo CPNI).

Prvním krokem, který organizace v rámci úsilí o splnění ustanovení zákona podniknou, může být využití služby RSA DLP RiskAdvisor. RSA DLP RiskAdvisor pomáhá při rozpoznávání osobních údajů a přehledně odhaluje souvislosti mezi jednotlivými firemními procesy a citlivými informacemi. Organizace tedy snadněji určí, kde se v rámci rozlehlé sítě vyskytují osobní údaje, které je třeba konzistentně spravovat a chránit po celou dobu životního cyklu těchto informací. Služby RSA Professional Services využívají produkt RSA Data Loss Prevention Suite pro zjištění výskytu osobních údajů a poskytují přehled potenciálních rizik.

Kromě technologií zahrnutých do těchto nových balíků - dvoufaktorová autentizace, SIEM a DLP - patří do nabídky technologických řešení RSA, která pomáhají při ochraně osobních údajů, například ještě adaptivní autentizace, řízení přístupu k webu, šifrování nebo správa šifrovacích klíčů. Tyto technologie přinášejí další důležité funkce, které jsou nezbytné pro spolehlivé zabezpečení osobních údajů - v úložištích, během transportu po síti a během jejich použití na koncových stanicích. To představuje nejkonzistentnější a nejlépe škálovatelný přístup ke snížení rizika úniku dat a k naplnění ustanovení amerických i evropských zákonů o ochraně osobních údajů. Navíc jsou k dispozici řešení společnosti EMC pro fyzické zabezpečení, která organizacím umožňují spravovat, archivovat, chránit, ověřovat a škálovat systémy zabezpečení a informace získané z bezpečnostních kamer. Díky tomu lze řídit fyzický přístup k záznamům a k úložištím určitelných osobních údajů.

 

Komentáře