Rekordní hospodářské výsledky pro Aquasoft

Hospodářské výsledky Aquasoftu za rok 2008 vykázaly rekordní nárůsty ve většině klíčových ukazatelů.

Rekordní hospodářské výsledky pro Aquasoft


Společnost hospodařila se ziskem 11,4 miliónu korun a meziročně ho tak navýšila o 91 procent. Rekordní nárůst zaznamenala také v oblasti výnosů, které dosáhly výše 207,5 miliónu korun. Výnosy tak v porovnání s předcházejícím rokem vzrostly o 36 procent.

V předcházejících čtyřech letech společnost navyšovala meziročně obrat o více než 20 procent, zatímco tempo nárůstu zaměstnanců se standardně pohybovalo a pohybuje pouze kolem 3 procent ročně.

Průměrný počet zaměstnanců se zvýšil na 107 spolupracovníků. Klíčový ukazatel výkonnosti firmy, produktivita resp. přidaná hodnota na zaměstnance, meziročně vzrůstá pravidelně, v porovnání s předcházejícím rokem se zvýšila o 13 procent a dosahuje hodnoty 1,2 miliónu korun. „Nárůst produktivity umožnil růst průměrné mzdy o 9 procent. Jen na zaměstnaneckých bonusech jsme loni vynaložili přes 24 miliónů korun," upřesňuje Petr Franc.

Aquasoft očekává více než dvacetiprocentní růst výnosů také v letošním roce. Společnost patří mezi zhruba 10 procent českých firem, které i letos počítají s navyšováním zaměstnaneckých mezd. Kromě udržení pozic u klíčových zákazníků firma předpokládá získání nových klientů zejména z řad centrálních orgánů státní správy. Jednou z klíčových oblastí, na kterou se Aquasoft letos bude soustředit, je elektronizace zdravotnictví, zejména v oblasti elektronické preskripce. Vedle aktivit na domácím trhu bude také usilovat o získání dalších významných projektů v zahraničí - v loňském roce zahájil realizaci dodávky Integrovaného tarifního systému pro tureckou celní správu za více než 1,5 miliónu euro.

V loňském roce Aquasoft pracoval na více než padesáti projektech. Mezi nejvýznamnější patřil informační systém podporující elektronické celní postupy v režimu dovozu, informační systém pro kontrolu čerpání dotací v rámci zemědělské podpory EU nebo integrace a sjednocení IT prostředí Zdravotních ústavů.

 

Komentáře