Rostoucí množství citlivých informací bude klást větší nároky na efektivní správu dokumentů

Podle zprávy IDC bude v roce 2011 existovat celosvětově desetinásobné množství digitálních dat oproti roku 2006. Zároveň bude narůstat podíl citlivých informací a informací vyžadujících dlouhodobé uchování, což bude klást stále vyšší nároky na správu dokumentů ve firmách.

Rostoucí množství citlivých informací bude klást větší nároky na efektivní správu dokumentů


IDC ve své zprávě „An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011" uvádí, že v roce 2011 bude existovat desetkrát více digitálních dat než v roce 2006. Objem digitálních dat se při současném růstu zdvojnásobí každých 18 měsíců. 70 % z tohoto množství bude v roce 2011 tvořeno, zachyceno či kopírováno jednotlivými uživateli, za 85 % ale budou přesto zodpovědné firmy. Tím se ještě zvýší podíl dat, která budou vznikat mimo datová centra firem či firmy samotné, a přesto za ně společnosti ponesou zodpovědnost a budou je muset zabezpečit.

Axel Luedemann, Enterprise Solution Consultant, HP Imaging and Printing Group, EMEA, k tomu z hlediska vnitrofiremního toku dokumentů dodává: „Další komplikací je, že zdroje dat a mechanismy přenosu se neustále vyvíjejí v závislosti na obchodních postupech, požadavcích zákazníků, nových technologiích. Dnes můžeme například konstatovat, že nejběžnějším zdrojem dat jsou webové aplikace, které pracují s nestrukturovanými daty, jako jsou obrázky, mapy apod. Tato data pak lze tisknout třeba na sdílených kancelářských multifunkčních tiskárnách nebo na vysoce zabezpečených tiskárnách vyžadujících identifikaci uživatele."

Efektivní správa usnadňuje příjem a práci s dokumenty, zjednodušuje jejich sdílení a posílání. Dále zvyšuje bezpečnost a ochranu údajů při sdílení a zálohování. Nespornou výhodou je rychlejší orientace zaměstnanců v dokumentech, snadnější úprava a jejich efektivní využití během pracovní činnosti.

 

 

Komentáře