SMS a MMS řešení v podání Memosu

Česká technologická společnost Memos Software počátkem tohoto roku realizovala dvě zakázky využívající technologie SMS a MMS pro své významné zákazníky: Devmasters a Rodamco.

SMS a MMS řešení v podání Memosu


Memos Software vyvinul řešení umožňující sběr měsíčních hlášení prodejů od nájemců v obchodních centrech pomocí SMS zpráv pro společnost Rodamco Česká republika, českou pobočku evropského investora do komerčních nemovitostí Unibail-Rodamco. Evidence měsíčních obratů jednotlivých nájemců je nezbytná pro výpočet nájemného a cílem této aplikace pak bylo především zjednodušení a zrychlení celého procesu hlášení.

Řešení pro Rodamco umožňuje nájemcům jednoduše zasílat hodnotu obratu na určené mobilní číslo prostřednictvím SMS zprávy. Ta se následně zpracuje v centrále a uloží do databáze, z níž lze exportovat sestavy do Excelu s možností filtrování období a nájemců. Přijatá data jsou validována na základě mobilních čísel a u jednotlivých nájemců jsou uloženy minimální a maximální hodnoty obratu. Při překročení tohoto rozsahu je zpráva odmítnuta.Aplikace zajišťuje též automatické rozesílání výzev a upomínek jednotlivým nájemcům v předem určených intervalech, kteří v požadovaném termínu neodeslali SMS zprávu se svým obratem.

Řešení pro Devmasters

Firma Devmasters, která se zabývá vývojem softwarových řešení a aplikací, oslovila Memos Software s požadavkem na vytvoření .NET komponenty, která bude podporovat příjem MMS a SMS zpráv.

Aplikace bude využita při realizaci projektu "OnTheRoad" (Lidé na cestách), na kterém se společnost Devmasters podílí. Tento projekt je určen především takovým osobám, jako jsou cestovatelé, fotografové, umělci či sportovci, kteří potřebují zůstat v úzkém kontaktu se svými rodinami, přáteli či fanoušky. Na serveru se s nimi mohou pomocí této aplikace dělit o své zážitky a zkušenosti. Stačí jim k tomu pouze mobilní telefon s možností odesílat MMS či SMS zprávy.

 

Komentáře