SPSS uvádí rozšířenou verzi analytického softwaru PASW Collaboration & Deployment Services 4

Společnost SPSS oznámila vydání nové verze PASW Collaboration and Deployment Services 4 (dříve Predictive Enterprise Services).

SPSS uvádí rozšířenou verzi analytického softwaru  PASW Collaboration & Deployment Services 4


Software PASW Collaboration and Deployment Services poskytuje základnu pro správu a aplikaci analytických výsledků. Je navržen tak, aby organizacím zajistil rozvoj spolupráce v analytických týmech a jejich návaznosti při realizaci projektů a efektivní předávání analytických výsledků do každodenních operací organizace.

Software zajišťuje automatizaci analytických procesů pro dosažení větší konzistence a kontroly a také implementaci výsledků do existujících podnikových systémů. Jeho cílem je podpořit rozhodování na základě dat v nejrůznějších provozních oblastech. Zároveň má podpořit i celkovou efektivitu analytických činností celé organizace a rozhodování od nich odvozených. Je to nástroj jehož cílem je šetřit náklady komplexních analytických a vyhodnocovacích aktivit.

Nové funkce zahrnují rozšíření možností v oblasti publikování analytických výsledků. Funkce Real-Time Scoring také pomáhá integrovat analytické skóry do stávajících aplikací, které pak mohou vygenerovat doporučení automaticky v návaznosti na konkrétní podnět od zákazníka.

Nová verze softwaru PASW Collaboration and Deployment Services je na českém trhu k dispozici od 1. července 2009.

Komentáře