SolidWorks Education Edition 2009-2010 rozšiřuje přístup k pokročilým funkcím CAD

Dassault Systemes SolidWorks (DS SolidWorks) představila novou verzi svého 3D CAD softwaru SolidWorks Education Edition, která přináší až 65procentní zvýšení výkonu a nové prostředky, které pomohou vzdělávacím institucím využívat software jako efektivní nástroj pro výuku matematických, vědeckých a technických konceptů.

SolidWorks Education Edition 2009-2010 rozšiřuje přístup k pokročilým funkcím CAD


SolidWorks Education Edition 2009-2010 také modernizuje postupy licencování a poskytuje vzdělávacím institucím snadný přístup k softwaru a podpůrným materiálům. Webový licenční systém, tzv. Student Access Module (Modul pro přístup studentů), umožňuje školám snadno získat a spravovat velké množství softwarových licencí SolidWorks, které odpovídají potřebám jejich studentů. Po zakoupení nového softwaru mohou vzdělávací instituce díky nové výuce a osnovám učit akademické předměty a technické dovednosti, které studenti potřebují ve své profesní praxi. Mezi tyto nové prostředky patří:

  • Rozšířený průvodce učitele, který pomáhá při přípravě studentů na zkoušku Certified SolidWorks Associate (CSWA). Certifikace CSWA zvyšuje úspěšnost studentů na trhu práce, protože potvrzuje jejich profesionalitu a praktické pracovní zkušenosti se softwarem SolidWorks, světově nejrozšířenějším 3D CAD softwarem.
  • Integrované příručky pro studenty, které jsou dostupné po kliknutí na tlačítko SolidWorks Resources v uživatelském rozhraní.
  • Vzdělávací kurz pro učitele, dostupný prostřednictvím prodejců SolidWorks, jehož obsahem je naučit používat software v rámci výuky vědeckých, technologických, konstrukčních a matematických předmětů (STEM). Studenti si při práci s CAD modely háku, dřevěného mostu a ramene nápravy automobilu osvojí různé dovednosti, jako například používání sil a vyhodnocování vlastností materiálu.
  • Stáhnutelné učebnice a příručky k jednotlivým produktům SolidWorks Simulation pomáhají instruktorům vysvětlit koncepty analýzy metodou konečných prvků (FEA) a výpočetní dynamiky kapalin (CFD).
  • Kompletní aktualizace všech osnov na základě zpětné vazby uživatelů.Díky 65% zlepšení výkonu zvyšuje SolidWorks Education Edition 2009-2010 rychlost a efektivitu práce se složitými návrhy. Vylepšení výkonu spočívá v integrovaných pracovních postupech, přejatých z reálných situací, které pomáhají studentům rychle převádět své myšlenky do podoby 3D modelů.

Kromě zvýšení výkonu zahrnuje Education Edition 2009-2010 také 260 technických vylepšení. Zde jsou ty nejdůležitější:

  • Podpora aplikací pro 32bitovou a 64bitovou verzi Windows Vista.
  • Nástroj pro vykreslování PhotoView 360 která umožňuje studentům vykreslit fotorealistické prostředí, již když v něm pracují. Ve většině softwarů musí uživatelé čekat, dokud není prostředí dokončeno.
  • Nástroj Simulation Advisor pro hledání skrytých vad v návrzích, který provází uživatele všemi fázemi analýzy.
  • Funkce Simulation Sensors, která dokáže upozornit uživatele, pokud se díly a sestavy odlišují od limitů definovaných uživatelem. Uživatelé si stanoví určité cíle, jako například přípustné napětí, posun, hmotnost dílu, rozměry a přesahy, a čidla zareagují, pokud uživatelé překročí definované meze, což představuje konkurenční výhodu pro týmy FSAE, Formula Student a robotické týmy.
Komentáře