Sony Ericsson představuje svou ekologickou strategii: GreenHeart a snížení emisí CO2

Společnost Sony Ericsson představila své záměry pro snižování emisí CO2. Ty chce do roku 2015 v rámci celé společnosti snížit o 20 %.

Sony Ericsson představuje svou ekologickou strategii: GreenHeart a snížení emisí CO2


Zároveň se společnost zavázala ke snížení celkových emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu svých produktů o 15 % do roku 2015. Zásadním krokem k těmto závazkům je uvedení nové produktové řady GreenHeart, jejíž první dva přístroje Naite a C901 GreenHeart byly dnes představeny.

  • Společnost Sony Ericsson se zavazuje k 20% snížení emisí CO2 vrámci celého vnitřního provozu do roku 2015
  • Dalším závazkem je snížit emise CO2 zcelého životního cyklu všech produktů o 15 % do roku 2015
  • Snížení celkového dopadu na životní prostředí vrámci celého portfolia

Mezi opatření vedoucí ke snížení emisí CO2 patří také zavedení ekologické produktové řady GreenHeart. Nové telefony C901 GreenHeart a Naite mají řadu inovativních prvků, které umožňují snížení uhlíkové stopy o 15 %. Přístroje obsahují například elektronický návod přímo v mobilním telefonu, který nahrazuje tradiční papírový návod, a uspoří tak více než 90 % papíru. Využívají recyklované plasty či energeticky úsporné nabíječky. K dalším opatřením patří také zmenšení balení telefonů, které umožní více než 80% snížení emisí CO2 z dopravy telefonů.

Společnost Sony Ericsson se také zavázala k významnému zvýšení objemu telefonů shromážděných v rámci své celosvětové iniciativy „TakeBack". Společnost si klade za cíl shromáždit od roku 2011 jeden milion telefonů ročně v rámci svého vlastního systému. To přináší spotřebitelům usnadnění recyklace.

 

Více na adrese:

www.sonyericsson.com/sustainability

nebo

www.sonyericsson.com/environment

 

Komentáře