Společnost Alcatel-Lucent ohlásila hospodářské výsledky prvního čtvrtletí roku 2009

Tržby za první čtvrtletí roku 2009 dosáhly 3,598 miliardy EUR, což znamená meziroční pokles o 6,9 %, hrubý zisk činil 1,133 miliardy EUR a 31,5 % z celkových tržeb. Provozní ztráta dosáhla 254 milionů EUR, resp. 7,1 % z celkových tržeb. Provozní cash flow činilo mínus 43 milionů EUR a celkový čistý dluh společnosti k 31. březnu 2009 byl 841 milionů EUR.

Společnost Alcatel-Lucent ohlásila hospodářské výsledky prvního čtvrtletí roku 2009


Generální ředitel společnosti Alcatel-Lucent Ben Verwaayen uvedl, že v prvním čtvrtletí se firma soustředila na restrukturalizaci a přeměnu na „nový Alcatel-Lucent".  „I když jsme provozní ztrátu v prvním čtvrtletí díky sezónním vlivům a náročné situaci na trhu očekávali, nejsme spokojeni. Náš celoroční cíl, kterým je vyrovnané hospodaření, zůstává nezměněn a firemní strategie a konkrétní kroky tomu odpovídají," uvedl Ben Verwaayen.

Celkové tržby v prvním čtvrtletí klesly meziročně o 6,9 % a proti minulému čtvrtletí o 27,4 % na 3,598 miliard EUR. Při započítání stálého kurzu eura k dolaru tržby klesly meziročně o 11,2 % a oproti minulému čtvrtletí o 28,3 %. Na jednu stranu zaznamenala firma dvouciferný meziroční pokles při stálém kurzu eura k dolaru v oblasti dodávek telekomunikačním operátorům a firmám. K tomu přispělo omezování investic do pevných a mobilních sítí, switchů a podnikových telefonních systémů - s výjimkou rostoucích oblastí IP sítí, W-CDMA technologií a podmořských optických kabelů.

Na druhou stranu 5% tempem rostly při stálém kurzu eura k dolaru tržby v oblasti poskytování aplikačního softwaru a více než 15% růst zaznamenalo poskytování služeb. Geograficky vzato, pokles nastal především v Severní Americe, kde tržby klesly při stálém kurzu eura k dolaru meziročně o 28 %. V Asii a Pacifiku klesly meziročně tržby o 8 %, v Evropě o 1,5 %. Ve zbytku světa vzrostly tržby meziročně o 1 %.

Provozní ztráta dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 254 milionů EUR, tedy 7,1 % z tržeb. Hrubá marže dosáhla 31,5 % z tržeb, přičemž ve stejném období loňského roku byla 36,2 % a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 činila 33,3 %. Provozní náklady (SG&A) klesly meziročně o 3,7 %, čtvrtletně o 4,7 %, náklady na výzkum a vývoj byly v porovnání se stejným obdobím minulého roku stejné a čtvrtletně stouply o 3,3 %.

Více informací o finančních výsledcích společnosti Alcatel-Lucent na http://www.alcatel-lucent.com.

Komentáře