Stavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí

Investice do IT považují čeští výrobci stavebních materiálů za užitečné a nebudou je ani v současné ekonomické situaci nijak výrazně omezovat: 65 % firem hodlá plánované investice do IT pro nejbližší období zachovat, plných 25 % pak plánuje tyto výdaje dokonce ještě zvýšit.

Stavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí


O snížení investic tak uvažuje pouhých 10% oslovených firem. Tyto údaje vyplynuly z bleskového průzkumu provedeného společností CCV mezi padesáti stavebními firmami vystavujícími na veletrhu IBF a byly dnes představeny v rámci konferenčního programu veletrhu. Mezi prioritní opatření firem naopak patří škrtání provozních nákladů, efektivnější využívání informací a prohlubování zákaznických vztahů.

Zjištěné výsledky naznačují zlepšení investiční nálady na trhu: zatímco při podobných šetřeních z počátku roku byla investiční skepse velmi hluboká, aktuální průzkum ukazuje zlepšené vnímání současné situace. Tuto změnu je možné přisuzovat pozitivním pobídkám pro oblast stavebnictví z posledních týdnů, od deklarací veřejných zakázek až po dotační projekt Zelená úsporám ve výši 25 miliard korun, který byl zahájen ministrem Bursíkem přímo na brněnském veletrhu, podobně jako nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena mimo jiné i na investice do energetických úspor v budovách veřejného sektoru a přináší celkem až 6 miliard korun.

Na otázku, jaká opatření byla přijata v současném období stavební recese, uvedli zástupci stavebních firem nejčastěji snižování provozních nákladů (73 %), lepší využívání analýz a informací (68 %), prohlubování zákaznických vztahů (61 %)  a expanzi na nové trhy nebo do tržní niky konkurence (42 %). Pouze 22 % firem mezi nejnutnějšími opatřeními uvedlo snižování investičních nákladů. S tímto zjištěním koresponduje také ochota i nadále investovat do informačních technologií. „Většina firem v letošním roce plánuje zachovat stejnou výši výdajů do IT, 25 % jich dokonce plánuje tyto výdaje navýšit," uvedl ředitel pro strategický marketing společnosti CCV Petr Ondrášek. „O zvýšení plánovaných investic s využitím některého z dotačních programů Evropské unie navíc uvažuje plných 50 % firem, přičemž 5 % již má tuto formu podpory rozpracovánu."

Mírná většina respondentů se domnívá, že dodavatelé IT nenaslouchají správně zákazníkovi a nedokáží vysvětlit nabízená řešení, tedy mluvit pro zákazníka srozumitelným jazykem. „Úspěšný může být jenom ten, kdo nejen dodá kvalitní řešení, ale kdo také prokáže zkušenost v oboru a kompetenci pro jeho implementaci," uvedl Petr Ondrášek.

Podle názoru stavebních firem dále platí, že informační systém by měl podniku především přinést úsporu zdrojů a lepší přehled o firmě. Trendem současnosti jsou řešení na míru. Rostoucí význam investic do nákladů lidské práce v oblasti IT a implementace podle potřeb organizace potvrzují podle jejího ředitele Dalibora Damborského i zkušenosti společnosti CCV.

Z pohledu funkcionality systému jsou výsledky průzkumu jednoznačné: zákazníkům v prvé řadě záleží na srozumitelnosti aplikace (60 %). Zlepšit či nově zavést v informačním systému firmy by respondenti chtěli především řízení poptávky, distribuce a skladových zásob. Tento požadavek uvedlo z svou prioritu 24 % respondentů. Mezi další trojicí preferovaných řešení patří řízení vztahů se zákazníky (21 %), manažerské analýzy a reporting (20 %) a nejčastější odpověďmi se objevuje také důraz na elektronickou výměnu obchodních dokumentů (11 %).

Téměř stovka našich klientů ze stavebního a nábytkářského segmentu dnes využívá komplexní řešení pro elektronickou výměnu dokumentů či elektronickou fakturaci, což je typické úspěšné softwarové řešení dnešní doby, které snadno přináší okamžité úspory nákladů," řekl Petr Ondrášek. Na českém trhu stavebnictví podle aktuálních údajů Českého statistické úřadu používá elektronickou fakturaci 7 %  firem, řešení pro elektronickou výměnu dokumentů (EDI) ve formátu EDIFACT 2,1 % a řešení EDI postavené na formátu XML 8,9 %. Tato tři čísla jsou vesměs o polovinu nižší než je průměr ve všech dvaceti sedmi zemích Evropské unie.

 

 

Komentáře