Technologie vám může zlepšit vztahy, ale bezpečnostní rizika jsou vysoká

Lidé, kteří v současnosti brouzdají po internetu, rádi udržují citové vazby. Podle druhé výroční zprávy Norton Online Living Report udává téměř sedm z deseti dospělých, že internet zlepšuje jejich vztahy. Ale nejsou jen radostné kontakty a šťastné vztahy.

Technologie vám může zlepšit vztahy, ale bezpečnostní rizika jsou vysoká


Když přijde na věčnou starost - víte, kde jsou vaše děti? - odpověď bohužel zní: ne vždy. Rodiče nemají přílišný přehled, protože děti udávají, že tráví dvakrát tolik času online, než si jejich rodiče myslí.

Celosvětový průzkum také zjistil, že obrovská 99% většina on-line dospělých, tj. dospělých, kteří se připojují on-line, uvádí, že přijali nějaká opatření k zabezpečení svých osobních údajů online. Přesto však se znepokojivě často objevují problematické praktiky při procházení internetu, nebezpečné návyky a počítače napadené hackery. Téměř polovina on-line dospělých vědomě navštěvuje nedůvěryhodné webové servery, nezálohuje svá data a používá ne zcela bezpečná hesla. Přibližně třetina udává, že se někdo pokusil neoprávněně proniknout do jejich počítače.

Může vám technologie vylepšit vztahy?

Téměř sedm z deseti on-line dospělých udává, že internet zlepšil jejich vztahy. A není divu: ti, kteří mají přátele on-line, mají v průměru přibližně 41 přátel on-line, 49 % má stránku na webu společenské sítě a 24 % někdy předá on-line důvěrnou informaci. Internet se ve skutečnosti stal tak důležitým prostředkem komunikace a kontaktů, že přibližně šest z deseti on-line dospělých říká, že by bez něho nemohli žít.

Víte, kde jsou vaše děti... on-line?

Zpráva z minulého roku uvádí, že přibližně jedno z pěti dětí připustilo, že se dívá na věci on-line nebo dělá věci on-line, o kterých ví, že by mu je rodiče nedovolili. Přibližně jeden z pěti on-line rodičů uvádí, že nachytal své dítě při neschváleném chování on-line.

Dobrá zpráva je, že 90 % on-line rodičů uznává svoji odpovědnost za ochranu dětí on-line a otevírá doma častější diskuse na toto téma - je to o 20 % více než minulý rok. Některé děti dokonce prolamují bariéry a smazávají rozdíly, které vznikají mezi generacemi on-line. 25 % se „kamarádí" se svými rodiči on-line a 10 % používá ke styku se svými prarodiči technologie jako rychlé zprávy, společenské sítě, e-mail a zprávy SMS.

Myslíte, že vám nic nehrozí?

Přestože se 99 % on-line dospělých domnívá, že přijímají opatření pro svoji bezpečnost, letošní zpráva zjistila, že mnoho spotřebitelů není zcela chráněných, když se oddávají flirtování, sdílení informací a navazování přátelství on-line. I když se zdá, že průměrný spotřebitel si uvědomuje potřebu zabezpečení Internetu, někteří nespouštějí vyhledávání virů v systému nebo nemají dostatečnou ochranu proti současným hrozbám. Ještě více znepokojivé je, že přibližně dva z deseti on-line dospělých na celém světě nepoužívají vůbec žádný software pro zabezpečení počítače. Překvapuje to zejména v souvislosti s tím, že jedna třetina online dospělých již zažila problém porouchaného disku, přišla o nenahraditelná data nebo jim někdo nějak neoprávněně pronikl do počítače. Přesto naprostá 90% většina on-line dospělých a mladistvých souhlasí s tím, že výhody internetu převažují nad riziky.

Zpráva se zabývá také následujícími otázkami:

  • Bez čeho se lidé na celém světě podle vlastního vyjádření nemohou obejít - internet, jejich auto nebo mobilní telefon?
  • Jaký vliv má internet na vzdělání dětí?
  • Cítí se rodiče lépe, když se s dětmi baví o přírodě a zvířátkách nebo o bitech a bajtech?
  • Jak dospělí a děti zachovávají ve světě online zdvořilé chování?
  • Jaké je tajemství úspěchu „internetové rodiny"?

 

Norton Online Living Report 2009:

Úplná zpráva

 

Komentáře