Telefónica O2 oznamuje finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

Telefónica O2 Czech Republic oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009. Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Deltax Systems, Telefónica O2 Business Solutions (dříve Telefónica O2 Services) a dalších menších dceřiných společnosti.

Telefónica O2 oznamuje finanční výsledky za první čtvrtletí 2009


" Zákazníci mobilních služeb si v 1. čtvrtletí pořizovali především naše neomezené tarify, ve fixním segmentu se zvýšil zájem o rychlé připojení k internetu a digitální televizi O2 TV. Dobrých výsledků nadále dosahuje i Telefónica O2 Slovakia. Z finančního hlediska považuji uplynulé čtvrtletí za dobré, když se nám podařilo udržet provozní ziskovost na 43,8 % a čistý zisk vzrostl o 8,7 % .V dalších čtvrtletích se budeme soustředit na nabídku služeb, které našim zákazníkům přinesou co možná nejvyšší užitek. Zároveň budeme klást důraz na důslednou finanční disciplínu," komentuje finanční výsledky Salvador Anglada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny za první čtvrtletí 2009  (do 31. března)

  1. čtvrtletí 2009
Výnosy z podnikání 15 106 mil. Kč (- 1,6 %)
Mobilní výnosy ze služeb v České republice 7 680 mil. Kč (- 1,9 %)
OIBDA 6 615 mil. Kč (- 1,6 %)
Marže OIBDA 43,8 % ( 0,0 p.b.)
Provozní zisk 3 501 mil. Kč (+ 4,2 %)
Čistý zisk 2 645 mil. Kč (+ 8,7 %)
Výdaje na investice 1 025 mil. Kč (+ 27,1 %)
Poměr Investice/Výnosy 6,8 % (+ 1,6 p.b.)
Čistá zadluženost  - 9,3 % 2
Počet zaměstnanců skupiny 9 069 (- 2,6 %)
Aktivní  mobilní zákazníci v České republice 4 783 tis. (+ 0,6 %)
- z toho tarifní 2 596 tis. (+ 12,6 %)
Maloobchodní ADSL linky 612 tis. (+ 16,2 %)
Zákazníci O2 TV 128 tis.
Pevné telefonní linky 1 851 tis. (- 7,2 %)
Aktivní3 mobilní zákazníci na Slovensku 365 tis. (+ 27,3 %)

 

Celkové konsolidované výnosy z podnikání dosáhly v prvním čtvrtletí 2009 výše 15,1 mld. Kč, meziročně o 1,6 % méně. Ve stejném období poklesly výnosy z podnikání v segmentu pevných linek meziročně o 2,1 % na 6,8 mld. Kč, výnosy ze služeb mobilního segmentu v České republice o 1,9 % na 7,7 mld. Kč a výnosy na Slovensku vzrostly meziročně o téměř 40 % (v eurech). Celkové konsolidované provozní náklady se zvýšily v prvním čtvrtletí 2009 o 3,0 % na 9,1 mld. Kč. Výsledkem byla konsolidovaná výše OIBDA v prvním čtvrtletí 2009 ve výši 6,6 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 1,6 %. Marže OIBDA (OIBDA/Výnosy z podnikání) dosáhla v prvním čtvrtletí 2009 stejné výše 43,8 % jako v prvním čtvrtletí minulého roku. Aktivity na Slovensku snížily konsolidovanou marži OIBDA v prvním čtvrtletí 2009 přibližně o 2,0 p.b.

Konsolidovaný provozní zisk a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly v prvním čtvrtletí 2009 meziročně o 4,2 % a 1,6 % na 3,5 mld. Kč, respektive na 3,4 mld. Kč díky pokračujícímu poklesu konsolidovaných odpisů a amortizace. Konsolidovaný čistý zisk v prvním čtvrtletí 2009 dosáhl výše 2,6 mld. Kč, meziročně o 8,7 % více.

Více naleznete ZDE.

Komentáře