Tržby Interoute stouply díky rostoucí poptávce po širokopásmových službách

Společnost Interoute oznámila svůj zisk EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace), který činil za rok 2008 25 milónů euro, což je o 31 miliónů euro více ve srovnání s rokem 2007.

Tržby Interoute stouply díky rostoucí poptávce po širokopásmových službách


Interoute tak ukončil rok 2008 se čtvrtletním pozitivním růstem zisku EBITDA již popáté v řadě. Účetní příjmy společnosti za rok 2008 dosáhly 247 miliónů euro oproti 188 miliónům euro za rok 2007. Interoute je v dobré pozici, za 32% nárůst příjmů, kterého vloni dosáhl, vděčí globální poptávce po vysokokapacitním připojení. Interoute nabízí evropským firmám a operátorům portfolio služeb své panevropské optické sítě od roku 2003. V roce 2008 tvořily tržby z prodeje evropským společnostem více než polovinu všech ročních příjmů Interoute. Náklady na provoz sítě za rok 2008 pro Interoute přitom vzrostly jen o 9 %.

Evropská síť společnosti Interoute propojuje 93 měst ve 24 zemích. V kombinaci s 86 700 m2 místa pro kolokaci v 59 datacentrech má Interoute v Evropě velké rezervy optických vláken a chrániček, což společnosti umožňuje kapitalizovat na stávajících i nových zdrojích příjmů na rozvíjejících se trzích. Například východní a jihovýchodní Evropa zaznamenaly během 12 měsíců do září 2008 39,5% nárůst poptávky po širokopásmových službách, přičemž v zemích jako je třeba Makedonie došlo k nárůstu poptávky o 177 %. Interoute v roce 2008 pokračovala v plnění svého závazku pro vybudování a provoz komunikačního mostu mezi evropskou pevninou, Severní Amerikou a Blízkým východem. Položení 300km podmořského optického kabelu v Mazara del Vallo na Sicílii, který propojil Maltu s Itálií a zbytkem Evropy, bylo potvrzením tohoto úsilí.

Komentáře