Unicorn dál expanduje do zahraničí

Česká softwarová společnost Unicorn zavádí informační systém Damas v další evropské zemi, tentokrát v Rumunsku. Systém je určen pro oblast energetiky, ve které Unicorn zaznamenává stálý nárůst zakázek.

Unicorn dál expanduje do zahraničí


Doposud byl informační systém Damas implementován v několika zemích západní i východní Evropy. Mezi poslední zdařilé projekty řadíme zavedení a provoz systému pro provozovatele přenosových soustav (PPS) v Itálii a Srbsku. Damas v těchto zemích řeší zejména oblast přeshraničního obchodování s přenosovými kapacitami, řízení mezinárodních výměn elektřiny a představuje integrovanou platformu pro komunikaci mezi zúčastněnými PPS a účastníky trhu.

V souladu se strategií pro letošní rok Unicorn nadále pokračuje v rozšiřování do zahraničí. Novým úspěchem společnosti je vítězství ve výběrovém řízení firmy Transelectrica v Rumunsku, která si zvolila právě Unicorn pro zavedení Damasu jako nového komplexního market management systému pokrývajícího oblasti vyrovnávacího trhu, nákupu a aktivace podpůrných služeb, přeshraničního obchodování a zúčtování.

Příležitost rozšířit svou působnost se Unicornu naskytla také v západních zemích Evropy. Provozovatelé přenosových soustav ve Francii a Velké Británii pracují na propojení svých soustav a rozšíření přenosové kapacity, což je v souladu s energetickými cíli Evropské unie. Společnost Unicorn zajišťuje formou poskytnutí komplexní služby přidělování, správu a řízení přeshraničních výměn mezi těmito dvěma státy. Unicorn tedy kromě přizpůsobeného systému Damas poskytne i infrastrukturu a hosting celého řešení včetně uživatelské a provozní podpory.

Informační systém Damas byl navrhnut a vytvořen v rámci projektu provozovatele české přenosové soustavy, firmy ČEPS, a od roku 2003 je úspěšně provozován. V současnosti pokrývá veškeré obchodní procesy provozovatele přenosové soustavy v podmínkách liberalizovaného trhu s elektřinou, jak jej definuje evropská legislativa. Vedle společnosti ČEPS využívá od roku 2004 systém i Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS).

 

Komentáře