Update:Helios Green Automobily certifikován pro výrobky Volkswagen

Získáním certifikátu úspěšně završili testování pro použití v koncernovém systému RESERVÉ.

Update:Helios Green Automobily certifikován pro výrobky Volkswagen


Další důležitý krok v certifikaci pro výrobky koncernu Volkswagen (VW) učinili 15. prosince loňského roku autoři informačního sytému Helios Green Automobily, určeného pro velké a střední prodejce automobilů a autoservis. Získáním certifikátu úspěšně završili testování pro použití v koncernovém systému Reservé.

V návaznosti na úspěšnou certifikaci koncernem VW pro rozhraní SAGA2 v polovině roku 2008 byl Helios Green Automobily, vybrán pro pilotní provoz systému Reservé. Aby bylo možné zahájit pilotní provoz u vybraného autorizovaného dealera, musel systém Helios Green Automobily projít testováním a certifikací u certifikační společnosti koncernu VW v Německu. Proces testování byl úspěšně zakončen 15. 12. 2008 vydáním certifikátu. Během ledna 2009 dojde k zahájení pilotního provozu systému Reservé ve společnosti Auto Heller v Ostravě. Systém Reservé vytváří v centrální databázi výrobce „zdravotní kartu vozu“, která bude využívána všemi autorizovanými servisy při servisních úkonech na daném vozidle, takže se do něj musí dostávat informace ze všech servisních zakázek v různých servisech. Majiteli vozidla to umožňuje navštívit libovolný autorizovaný servis s jistotou, že budou vždy k dispozici kompletní informace („historie“) o vozidle a servisní zásahy tak budou kvalifikované a efektivní. Do tohoto systému není možno zadávat informace ručně a data bude muset nejpozději od 1. 1. 2010 poskytovat každý autorizovaný dealer koncernu VW.

 

Doplnění/Oprava (16.3. 2009):

Podle sdělení které redakci CIO Business World poskytla Škoda Auto byl prvním programem certifikovaným již v roce 2007 pro provoz systému Reservé DMS-CZ/SK a nikoliv Helios Green jak jsme uvedli v původní verzi článku (30.1.2009).

Redakce se omlouvá společnosti Škoda Auto za chybu převzatou z původní tiskové zprávy společnosti LCS International, z níž tato novinka vycházela.

Komentáře