Vztahy se zákazníkem – základ úspěchu každé firmy

Řízení vztahů se pro svou zvýšenou aktuálnost v době hospodářské recese zákazníky stalo tématem roadshow, kterou v těchto dnech zahájila společnost LCS International ve spolupráci se svými partnery. Informační systémy Helios disponují propracovanými nástroji z oblasti CRM, takže mohou přistoupit k této problematice s přihlédnutím ke specifikám jednotlivých společností. Roadshow se uskuteční v průběhu května a června.

Vztahy se zákazníkem – základ úspěchu každé firmy


Vzhledem k nejistotě, která nyní panuje na trhu, se problematika CRM ukazuje jako jedna z cest, jak se bránit vlivům recese. Právě v této době by firmy neměly podcenit investici do svých zákazníků, jejich podpory, spokojenosti a díky tomu si v této nelehké době zákazníky nejenom udržet, ale získat další nové.

Zhruba 40 posluchačů, kteří se 9. dubna sešli na prvním z plánovaných seminářů v konferenčním centru VŠCHT v Praze, velmi zaujal netradiční pohled na problematiku řízení vztahů se zákazníky a ocenili možnosti, které jim v této oblasti nabízí informační systém Helios Orange.

 

Po úspěšném prvním semináři jsou připraveny další v těchto termínech:

Hradec Králové - 16. 6.  - pořádá LCS International

Plzeň - 27. 5. - pořádá LCS International a její partner NESOS

Liberec - 17. 6. - pořádá LCS spolu s partnery S&T CZ a Stapro Liberec

České Budějovice - 18. 6. - pořádá LCS s partnery MK Fineco, Kostax a UNIPEX CZ

 

„CRM v informačním systému Helios Orange je řešeno velmi variabilně a poskytuje nástroje pro řízení marketingu, obchodu a servisu, což jsou základní procesy, které by měl dobrý systém řízení vztahů se zákazníky obsahovat," vysvětluje Martin Kršňák, manažer partnerské sítě systému Helios Orange. „Klíčovou výhodou každého CRM  je  také úzké a detailní napojení na ekonomické a skladové agendy. Díky němu je možné získat ucelený obrázek o klientovi a aktivitách z jednoho místa, což jistě ocení všichni pracovníci. CRM Helios Orange je integrovaný nástroj řízení marketingových, obchodních a servisních procesů se silnou stránkou v oblasti integrace ERP a nástrojů analýzy dat. Proto předpokládám skutečný přínos pro firmy a to nejen v době krize," dodává Kršňák.

Zájemci o účast v jednotlivých seminářích se mohou přihlásit nebo získat více informací na www.helios.eu, s výjimkou plzeňského semináře, o němž informace najdou na www.nesos.cz.

 

Komentáře