Zájem o učňovské obory poklesl

Na dvě desítky talentovaných žáků středních odborných škol a učilišť z jedenácti českých krajů si včera večer z divadla Reduta odnesly cenu „České ručičky“. Ocenění putuje k těm, kteří v uplynulém roce úspěšně reprezentovali svůj obor na českých či mezinárodních soutěžích ve vybraných oborech.

Zájem o učňovské obory poklesl


I přes dlouholetou tradici učňovského školství u nás se zájem žáků, rodičů i široké veřejnosti o tuto formu studia snižuje. Soutěž se proto snaží zvýšit prestiž učňovských oborů v očích společnosti, zejména pak u samotných žáků a jejich rodičů, a do budoucna tak snížit riziko nedostatku kvalifikovaných pracovníků v České republice.

„Dostatek kvalifikovaných pracovníků je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují zahraniční společnosti při rozhodování o umístění své investice do České republiky. Kdybychom investorům nabízeli skvělou polohu naší země a dobrou infrastrukturu, ale nemohli zaručit školené pracovníky, kteří jsou tím základním stavebním kamenem každého úspěšného podniku, byla by všechna vyjednávání mnohem složitější. Právě proto agentura CzechInvest aktivitu „České ručičky" plně podporuje," uvádí Jan Urban, náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest, která je partnerem projektu.

Na rozšiřujícím se trhu práce v Evropské unii a v rámci moderní průmyslové výroby roste potřeba vysoce kvalifikovaných dělníků schopných zvládat nejmodernější technologie. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy věnuje střednímu odbornému školství čím dál větší pozornost. Podporu této oblasti vzdělávání nesmíme a nebudeme podceňovat," říká 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová. Důkazem je podle ní Akční plán podpory odborného vzdělávání, který ministerstvo vypracovalo v letošním roce.

Přehlídka „České ručičky" je nejen oceněním schopnosti vítězů, ale také snahou o zviditelnění učebních oborů a pozitivních výsledků škol a učitelů, kteří s žáky denně pracují. V letošním roce získali ocenění žáci z 21 učebních oborů, kteří pochází z 11 krajů ČR. Největší počet vítězů je z Pardubického a Královéhradeckého kraje. O výběru vítězů v jednotlivých oborech rozhodla odborná komise, ve které zasedali ředitelé odborných škol a učilišť, organizátoři soutěží a zástupci odborné veřejnosti. Nejvýznamnějšími hodnotícími kriterii byly: historie, tradice a prestiž žáky absolvovaných soutěží a také potřebnost řemeslníků těchto profesí na trhu práce.

Vyhlašovatelem přehlídky „České ručičky" 2009 je Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Hospodářskou komorou ČR, Českým svazem výrobních družstev a CzechInvestem.

 

Komentáře