Změny způsobené poklesem výkonu ekonomiky mohou trvale změnit organizaci výroby a služeb

Současný pokles ekonomiky může údajně naopak vést k dostatečnému prostoru pro zavedení informačně ekonomických softwarů, které pomohou šetřit náklady firem, a především schopnost rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám poptávky.

Změny způsobené poklesem výkonu ekonomiky mohou trvale změnit organizaci výroby a služeb


Podobná flexibilita se přitom promítá do celého řetězce výroby nebo služeb, od práce se subdodavateli, zmenšování skladových zásob, až po motivaci klíčových zaměstnanců.

 „Odvážím se tvrdit, že pokud podniky přestanou investovat nebo dobudovávat informačně ekonomické technologie, tak nedokážou zachytit nástup nového období organizace výroby a služeb, které vzniká právě jako důsledek řešení současného ekonomického útlumu," uvádí Radomír Kolařík, generální ředitel SAP Česká republika.

Na základě aktuálních zkušeností vytvořila společnost SAP desatero zásad rychlého postupu ke zvládnutí krize uplatňovaných při řízení podniků: 

  1. Optimalizujte výdaje za nakupované materiály a služby - a to jak efektivním řízením dodavatelů, tak řízením vnitřní poptávky.

  2. Zrychlete fakturaci a zlepšete inkaso pohledávek.

  3. Zpřísněte politiku stanovování úvěrových limitů svým odběratelům.

  4. Zrychlete frekvenci aktualizace prognóz odbytu.

  5. Redukujte úroveň zásob, nevyrábějte na sklad.

  6. Identifikujte, monitorujte a řiďte rizika.

  7. Identifikujte včas potenciální problémy a snažte se je co nejrychleji řešit.

  8. Přesně realizujte obchodní plány, provádějte pravidelně jejich upřesňování - pracujte s různými variantami scénářů.

  9. Motivujte klíčové zaměstnance a připravte pro ně vhodné programy.

  10. Zlepšete chod a provozní náklady v oblasti informačních technologií.

Podle prognózy společnosti SAP dojde rovněž ke změně pravidel při investicích do nových technologií. Půjde o unifikovaná, a tedy finančně výhodná řešení, u kterých lze na základě přesných procesních softwarů vypočítat jejich návratnost. Zákazník tedy bude předem obeznámen s finančními efekty jednotlivých aplikací.

Komentáře