ABRA získala certifikát pro Intrastat

ABRA získala certifikát pro Intrastat


Systémy ABRA G1 až G4 od ABRA Software získaly "Osvědčení o způsobilosti k podávání výkazů pro INTRASTAT cestou Portálu veřejné správy".

Systémy ABRA G1, G2, G3 a G4, verze 8.02 získaly certifikát o způsobilosti k podávání výkazů INTRASTAT prostřednictvím Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/). Osvědčení vydalo Generální ředitelství cel na základě testů, provedených 8. ledna 2008 ve spolupráci s pracovištěm HelpDesk Intrastat Celního ředitelství v Olomouci.

"Systémy ABRA G1 až G4 již dříve komunikovaly s agendami Intrastatu Celní správy. Fakt, že naše systémy generující XML Intrastat úspěšně prošly akceptačním testováním kompatibility s technologickým prostředím Portálu veřejné správy, posunuje řadu Abra Gx opět o něco výše," uvedl u příležitosti udělení certifikátu 15. ledna člen představenstva a obchodní ředitel ABRA Software a.s. Martin Jirmann. "Můžeme tak zákazníkům nabídnout další rozšíření funkcionality našich programů a zvýšit jejich uživatelský on-line komfort."

Komentáře