Adobe zaznamenává masivní růst v digitálním publikování

Data téměř 600 nakladatelů a z 1500 publikací pro tablety ukazují nejnovější trendy v oblasti digitálního obsahu

Adobe zaznamenává masivní růst v digitálním publikování


Společnost Adobe Systems oznámila na Mobile World Congress, že v průběhu minulého roku bylo prodáno více než 16 milionů digitálních publikací pro tablety, které byly vytvořeny pomocí Adobe Digital Publishing Suite. Společnost také zveřejnila poznatky o používání aplikací digitálních časopisů a novin, založené na anonymních údajích seskupených od téměř 600 nakladatelů po celém světě, kteří vytvořili pomocí programu Adobe Digital Publishing Suite kolem 1500 tabletových publikací.

Anonymní a agregované údaje jsou odvozeny z publikací vydaných pomocí Adobe Digital Publishing Suite a ukazují změny ve struktuře četby, ochotu platit za tabletové aplikace, urychlení nákupní cesty a reklamní angažovanost. Díky tomu, že spotřebitelé platí za digitální mediální obsah, se tablety stávají pro vydavatele novým zdrojem příjmů. Obchodní vydavatelé také pomocí tabletových aplikací zvyšují povědomí o svých značkách, stejně jako umožňují nákup svého zboží a služeb. Z konkrétních dat vyplývá, že:

•    68 % čtenářů po celém světě v současné době platí za digitální časopisy a noviny vytvořené pomocí Adobe Digital Publishing Suite. To se skládá z jednorázových nákupů (15 %), předplatného (26 %) a kombinací tištěného i digitálního obsahu (27 %).

•    čtenáři mají velký zájem nejen o redakční, ale také o reklamní obsah. Každé páté zobrazení stránky v časopisové aplikaci z Digital Publishing Suite je reklama. Čtenáři využívají téměř polovinu (48 %) všech interaktivních funkcí, které publikace vytvořené Digital Publishing Suite nabízí. Tyto interaktivní prvky, které zahrnují webové náhledy, videa, prezentace, zvukové klipy, obrazové sekvence, hypertextové odkazy a další překryvná data, zvyšují konzumaci digitálního obsahu a angažovanost čtenářů. Z různých interaktivních vrstev, které jsou do aplikací zahrnuty, tvoří webové náhledy a videa dva nejčastěji zobrazované typy.

•    více než polovina (56 %) čtenářů stráví 25 minut až 2,5 hodiny měsíčně čtením svých digitálních titulů. Čas strávený konzumací obsahu vzrostl za posledních šest měsíců o 70 procent, což lze přičíst sofistikovanějšímu a přitažlivějšímu obsahu, stejně jako rostoucímu počtu uživatelů tabletů. Spotřebitelé mají tendenci otevírat aplikace vytvořené v Digital Publishing Suite v průměru až pětkrát za měsíc. Devět procent čtenářů stráví čtením digitálních titulů více než pět hodin za měsíc, což napovídá, že svůj tablet často využívají i pro zjišťování informací o značkách, které mají rádi.

„Za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali 16 milionů stažených digitálních publikací a nic nenaznačuje, že by se mělo toto číslo v budoucnu snižovat,“ řekl Zeke Koch, ředitel produktového managementu divize Digital Publishing společnosti Adobe. „Významný růst digitálně vydávaného obsahu bude společnost Adobe nadále podporovat poskytováním inovativních funkcí, které umožní vydavatelům a korporacím po celém světě řídit své digitální příjmy, zvyšovat čtenost a množství prodaného obsahu.“

Komentáře