AdvaICT představila službu pro dohled nad ICT infrastrukturou

Společnost AdvaICT uvedla na trh na začátku roku 2010 komplexní řešení pro monitorování a zabezpečení ICT infrastruktury MyNetScope. Řešení, původně určené a dostupné pouze velkým podnikům, je nyní dostupné rovněž malým a středním organizacím formou vzdáleně poskytované služby.

AdvaICT představila službu pro dohled  nad ICT infrastrukturou


Ryze česká technologie, založená na objektové databázi InterSystems Caché, je výsledkem spolupráce AdvaICT a Masarykovy univerzity trvající od roku 2007. Nasazení služby NetHound zvyšuje bezpečnost datové sítě, snižuje provozní náklady ICT infrastruktury, náklady na její správu a stálý permanentní dohled nad kvalitou služeb v síti.

NetHound zpracovává statistiky o provozu na síti, které je možné získat z aktivních prvků síťové infrastruktury nebo specializovanými zařízeními, tzv. síťovými sondami. Veškerá komunikace se službou NetHound probíhá zabezpečeně, je šifrována.

NetHound upozorňuje uživatele na nežádoucí situace, útoky, konfigurační a provozní problémy na síti. Součástí výsledků jsou rovněž dlouhodobé profily chování jednotlivých zařízení na síti a celková struktura provozu. Výsledky jsou dostupné nejen prostřednictvím prohlížeče událostí (webová aplikace), ale rovněž prostřednictvím pravidelných reportů. N

Více informací o službě NetHound získáte prostřednictvím www.nethound.eu, službu NetHound si můžete rovněž bezplatně vyzkoušet.

Komentáře