Advokáti Brož&Sokol&Novák nasadili Byznys ERP od J.K.R.

Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák se rozhodla nahradit stávající informační systém.

Advokáti Brož&Sokol&Novák nasadili Byznys ERP od J.K.R.


Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák se rozhodla nahradit stávající informační systém. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost J.K.R. se svým řešením Byznys ERP. V průběhu předimplementační analýzy konzultanti J.K.R. zmapovali základní požadavky společnosti Brož&Sokol&Novák, mezi které patřila především integrace s externím systémem ActaSafe, jenž zabezpečuje kompletní agendu spisů, elektronické dokumentace a dalších funkcí spojených s pracovní činností advokátní kanceláře.

Tento požadavek společnost J.K.R. vyřešila vytvořením obousměrného komunikačního můstku na úrovni číselníku spisů a klientů, synchronizace informací o nákladech na spisy a složených zálohách vedených v Byznys ERP, a zpětnému zasílání podkladů k fakturaci z ActaSafe do Byznys ERP za účelem zpracování účetní agendy.  

Základem pro nasazení ERP systému bylo převedení dat ze stávající účetní agendy, následované navržením postupů pro zpracování firemních procesů v novém informačním systému. Jako základ byla použita standardní funkčnost Byznys ERP v jednotlivých oblastech dle licence systému.

Vzhledem ke specifikám účtování, takzvaně „na spisy“, bylo v průběhu implementace vytvořeno množství uživatelských úprav pomocí Prvků uživatelské volnosti, které zabezpečují maximální přehled o nákladech na spisy a jejich vyúčtování v oblasti účetnictví a fakturace. Následně bylo zrealizováno školení obsluhy a dohled nad rutinním provozem.

Mezi hlavní přínosy zavedení systému Byznys ERP v AK Brož & Sokol & Novák se stalo zejména pružné spojení specifické agendy spisů s účetní agendou, řešení procesů v oblasti práce advokátních kanceláří, a uživatelské nastavení vzhledu a plochy systému Byznys ERP.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře