Akcionáři ČS schválili hrubou dividendu 30 Kč na akcii

Akcionáři České spořitelny na řádné valné hromadě schválili rozdělení zisku za rok 2009 a výplatu hrubé dividendy ve výši 30 Kč na prioritní i kmenovou akcii.

Akcionáři ČS schválili hrubou dividendu 30 Kč na akcii


Celkově bude na dividendách vyplaceno 4,56 mld. Kč. Rozhodným datem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady, 23. duben 2010. Dividenda je splatná 1. června 2010. Za rok 2009 vykázala ČS nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 11 245 milionů Kč.

Akcionáři schválili rozdělení zisku společnosti za rok 2009 a účetní  závěrky za rok 2009. Externím auditorem pro rok 2010 určili společnost Ernst Young Audit. Novou členkou dozorčí rady a výboru pro audit zvolili akcionáři paní Claudii Hoeller.

Komentáře