Albatros Media Slovakia nasadil IS Helios Green

Na základě zkušenosti z české mateřské společnosti byl Helios Green v loňském roce zaveden i v nově založené společnosti Albatros Media Slovakia.

Albatros Media Slovakia nasadil IS Helios Green


Albatros Media je mediální společnost nabízející široké spektrum produktů – především knih, ale mnoha dalších. Vedle nakladatelské činnosti se věnuje také distribuci a dalším souvisejícím aktivitám. Všechny činnosti Albatrosu podporuje v České republice od roku 2010 podnikový informační systém Helios Green. Na základě zkušenosti z české mateřské společnosti byl tento systém  v loňském roce zaveden i v nově založené společnosti Albatros Media Slovakia.

„Z hlediska přínosů mohu jmenovat především optimalizaci procesů, zprůhlednění a zpřesnění evidence a velmi důležitá je pro nás také provázanost ERP s B2B a B2C aplikacemi,“ uvedl Stanislav Švarc, IT manager společnosti.


Úvodní foto: © lichtmeister - Fotolia.com
Komentáře