Alcatel-Lucent a Cassidian společně vyvinou 400 MHz LTE technologii

Společný vývoj společností Alcatel-Lucent a Cassidian umožní mobilní širokopásmové připojení v oblasti radiokomunikačních systémů krizového řízení.

Alcatel-Lucent a Cassidian společně vyvinou 400 MHz LTE technologii


Alcatel-Lucent a Cassidian oznamují dohodu o společném vývoji, na jehož základě budou  poskytovat mobilní širokopásmové řešení pro pohotovostní a bezpečnostní komunikační systémy, které pracují v 400 MHz pásmu. Společné LTE řešení bude podporovat širokopásmové datové služby jako zajištění bezpečnosti mobilního videa, video služby vztahující se k poloze uživatele, inteligentní systém pro integraci zařízení a aplikací ve vozidle, jež mají doplnit stávající hlasové a datové systémy.

Cassidian bude vyvíjet rádiové stanice a terminály specifikované pro potřeby těchto systémů ve spektru 400 MHz. Alcatel-Lucent využije svého postavení v oblasti LTE, aby společně s Cassidian integrovali kompletní řešení. Marketingové a prodejní úsilí povede k oslovení odvětví dopravy, energetiky a dalších.

Ken Rehbehn, hlavní analytik Yankee Group, říká: „Partnerství společností Alcatel-Lucent a Cassidian vytváří silný základ ekosystému, který je potřebný k tomu, aby mobilní data týkající se bezpečnostních složek přešla ze současného primitivního stavu na rychlou a skutečně funkční mobilní datovou síť, která bude splňovat potřeby složek záchranného systému.“

Komentáře