Alcatel: Systém Galileo odeslal první signály na Zem

Hlavním úkolem satelitu Giove-A je zabezpečit přístup k frekvencím, které systému Galileo přidělila organizace ITU (International Telecommunications Union).

Alcatel: Systém Galileo odeslal první signály na Zem


Giove-A, pilotní satelit systému Galileo, který byl vypuštěn 28. prosince, začal vysílat signál na pozemní stanice pomocí jednotky pro generování navigačního signálu NSGU (Navigation Signal Generation Unit) a širokopásmové navigační antény vyvinuté společností Alcatel Alenia Space.

Hlavním úkolem satelitu Giove-A je zabezpečit přístup k frekvencím, které systému Galileo přidělila organizace ITU (International Telecommunications Union). Signály se vysílají v pásmu L (vysílací frekvence v rozsahu 390 MHz – 1,55 GHz, které se používají pro komunikaci mezi zemí a satelity a mezi satelity navzájem) s pomocí sfázované soustavy antén, které ze střední oběžné dráhy pokryjí celý viditelný povrch Země.

"První vysílání signálu ze satelitu Giove-A je dalším úspěchem společnosti Alcatel Alenia Space. Jsme velmi hrdí na to, že se podílíme na této misi a na realizaci satelitního systému Galileo," prohlásil Carlo Alberto Penazzi, generální ředitel podniku Alcatel Alenia Space v Itálii. "Kromě podílu na projektu Giove-A je společnost Alcatel Alenia Space významným účastníkem projektu Giove-B, druhého satelitu systému Galileo, který umožní testování důležitých nových technologií na oběžné dráze. V našem integračním centru v Římě v současné době probíhá závěrečné testování satelitu a jeho montáž."

Galileo je evropský systém satelitní navigace, který bude poskytovat mobilním uživatelům vysoce přesné služby určování pozice. Bude kompatibilní i s dalšími dvěma globálními systémy satelitní navigace, s americkým systémem GPS (Global Positioning System) a s ruským systémem Glonass (Globální navigační satelitní systém).

Komentáře