Aliatel zvýšil tržby o třetinu

Společnost Aliatel zveřejnila své předběžné hospodářské výsledky za rok 2003. Tržby za prodej vlastních služeb dosáhly hodnoty 2,551 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst téměř o 38 %. Míra investic činila vloni 220 mil. Kč, což je o 75,47 % méně než v roce 2002.

Aliatel zvýšil tržby o třetinu


Většina nových investic byla v loňském roce vynakládána především na uskutečnění konkrétních zákaznických projektů.
Hodnota předpokládaného provozního zisku před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací (EBITDA) činila na konci roku 250 mil. Kč. Ukazatel EBITDA se poprvé přehoupl do kladných hodnot již v prvním čtvrtletí 2003 a následující období jeho rostoucí úroveň potvrdila.
Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, hospodaření komentuje: „Rok 2003 byl ve znamení konsolidace, kdy jsme se přenesli z fáze expanzivního růstu do upevňování pozice v klíčových segmentech. V dalších letech se budeme i nadále soustředit především na překlopení hospodaření společnosti do kladných čísel.“
Stejně jako v předchozích letech Aliatel hospodaří ve ztrátě. Ve srovnání s výsledky za rok 2002 se podařilo tuto ztrátu snížit o 46 %. Na konci roku 2003 Aliatel zaměstnával 353 zaměstnanců a společnost neočekává výrazné změny.

Komentáře