Anect pořádá spolu s partnery workshop o prevenci ztráty dat

Ve čtvrtek 10. května 2012 od 9 do 14 hodin proběhne v pražském hotelu Alwyn workshop zaměřený na řešení prevence ztráty dat a klasifikaci dokumentů.

Anect pořádá spolu s partnery workshop o prevenci ztráty dat


O tématech ovlivňujících bezpečnost citlivých dat ve firmách a organizacích budou hovořit odborníci ze společností Anect, Deloitte, Symantec a Titus. K vidění i k praktickému vyzkoušení budou aktuální verze systémů na ochranu citlivých dat před jejich zcizením z podnikových informačních systémů, automatickou klasifikaci dat a nastavení pravidel a procesů při jejich zpracování i sledování a reportování pokusů o zneužití dat pracovníky organizace.

Eduard Pavlar, Product Sales Manager společnosti Anect, bude v rámci své prezentace hovořit o změnách psychologie chování uživatelů po nasazení systémů prevence ztráty dat a o možných přístupech k jejich implementaci. Jan Dobrý a Miroslav Pospíšek, konzultanti společnosti Anect, budou v přestávkovém programu prakticky demonstrovat funkčnost prezentovaných systémů.

Na workshop je možné se přihlásit do 7. května 2012 zasláním e-mailu na adresu marketing@anect.com. Účast na workshopu je zdarma.

Program semináře:

9.00–9.30    Registrace
9.30–10.10    Symantec – Jakub Jiříček, Sr. Principal Presales Consultant
Hlavní trendy v IT bezpečnosti; Jaké jsou hlavní hrozby; Popis systému DLP; Proč a co můžeme s DLP řešit
10.10–10.20    Přestávka, čas na prohlédnutí a vyzkoušení demo verze (DLP)
Jan Dobrý, Senior Consultant společnosti ANECT
10.20–11.00    TITUS – Zora Arnautovic, Regional Sales Manager Central and Eastern Europe
Portfolio produktů společnosti TITUS
Co DLP neřeší? Jak řešit klasifikaci dokumentů?
Klasifikujte data, jednoduše! Ale Jak? Zapojte uživatele do procesu!
11.00–11.10    Přestávka, čas na prohlédnutí a vyzkoušení demo verze (řešení TITUS - DC)
Miroslav Pospíšek, Consultant společnosti ANECT
11.10–11.40    Deloitte – Vlastimil Červený, Ivo Gajdica, Business Advisory Services
DLP jako priorita IT Security
Případová studie – Od analýzy k akceptaci řešení DLP
11.40–11.50    Přestávka, čas na prohlédnutí a vyzkoušení demo verze (DLP + TITUS DC)
Jan Dobrý, Senior Consultant společnosti ANECT
Miroslav Pospíšek, Consultant společnosti ANECT
11.50–12.20    ANECT – Eduard Pavlar, Product Sales Manager
Změna psychologie chování uživatelů po nasazení DLP
Možné přístupy nasazení
12.20–12.40    Diskuze a čas na prohlédnutí a vyzkoušení demo verze (DLP + TITUS DC)
Jan Dobrý, Senior Consultant společnosti ANECT
Miroslav Pospíšek, Consultant společnosti ANECT
12.40–13.45    Závěr Workshopu a oběd


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře