Anect představil nové řešení pro evidenci a správu ICT

Společnost Anect představila novou aplikaci Elektronická provozní dokumentace (ePD) pro centrální evidenci, dokumentaci a vizualizaci ICT prostředí a majetku.

Anect představil nové řešení pro evidenci a správu ICT


Aplikace umožňuje ke každému evidovanému majetku navázat související informace technického, servisního a logistického charakteru. Díky výstupům z ePD lze provádět evidenční, plánovací a kontrolní činnosti. Výstupy jsou užívány pro podporu kapacitního plánování a poskytují přehledné reporty a grafické mapy s detaily o jednotlivých prvcích ICT včetně vzájemných vazeb.

Elektronická provozní dokumentace (ePD) od společnosti Anect umožňuje snadno zpracovat evidenci hmotného a nehmotného majetku. K definovanému majetku lze evidovat a navázat jak majetkové, tak technické informace, které lze zabezpečenou formou sdílet pomocí internetového prohlížeče.

Pomocí ePD lze také sledovat životní cyklus daného zařízení od jeho zakoupení, uvedení do provozu, servisních zásahů, stěhovaní až po jeho vyřazení z evidence. Uživatel tak získává podrobnou a aktuální evidenci a popis vlastního ICT prostředí a získané informace může následně využít například pro podporu plánování investic do ICT. Aplikace ePD byla navržena a naprogramována tak, aby podporovala snadnou integraci data z různých zdrojů do jednoho celku spolu s výkresovými a mapovými podklady.

Aplikace ePD poskytuje jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní, které zajišťuje snadnou ovladatelnost a přístupnost funkcí pro vstup, prezentaci a analýzu dat. To umožňuje zapojit do procesu využívání, tvorby a údržby datové základny ePD široké spektrum uživatelů.

Komentáře